Skip to Content

Dorpsbelangen

Basisscholen ontvangen boek cadeau van Stichting Historie Ruinerwold.

Vorige week was er dan de presentatie van het boek:  In de stilte van de nacht.
Afgelopen week werd het boek uitgereikt op de basisscholen van Ruinerwold.
De kinderen kregen het boek overhandigd door Jannie van Goor. Een prachtig exemplaar wat zeer goed bruikbaar zal zijn in de geschiedenislessen rondom de wereldoorlog en daarbij ons dorp in het bijzonder.  Het boek is zeer welkom op de basisscholen, dank daarvoor.

Werkzaamheden op begraafplaats Blijdenstein

De gemeente gaat op de begraafplaats Blijdenstein in Ruinerwold vanaf 15 mei beginnen met het vervangen van de verharding. Het hoofdpad wordt opnieuw geasfalteerd en de zijpaden worden voorzien van klinkers. Ook de bestrating rondom de urnenmuur wordt vernieuwd. (meer…)

Eerbetoon aan geallieerden in Ruinerwold (filmpje)

RUINERWOLD – Aan de Hardenweg, op de plek bij Ruinerwold waar in 1943 een bommenwerper werd neergeschoten, werd vandaag (woensdag) een monument onthuld. Filmpje hiervan; klik op foto. Geluid wat minder door de wind, maar u heeft een idee wat er plaatsvond.

Veel nieuwe ideeën voor de ideepeer van Dorpsvisie 2.0

Afgelopen woensdag 19 april hield de dorpsbelangenvereniging Ruinerwold/Berghuizen haar jaarlijkse ledenvergadering. Naast de gebruikelijke agendapunten hebben we afscheid genomen van Annebett Oldenbanning-Slomp. Zij heeft zes jaar de financiën van onze vereniging behartigd en de voorzitter bedankte haar voor haar vele werk en ook voor haar overige bijdrages aan dorpsbelangen. Als nieuwe bestuursleden zijn Anne Marie Verkade-Diphoorn, Joke Telman en Danny Tanghe toegetreden tot het bestuur.  Wim Slomp blijft nog een jaar langer secretaris van dorpsbelangen. (meer…)

Onderhoud Halfverhardingspaden

Vanaf maandag 24 april tot en met 19 mei gaat de firma Bloemert Meppel BV onderhoud uitvoeren aan de halfverhardingspaden in de omgeving van Ruinerwold. Het betreft de paden rondom de kerk (Blijdenstein) en het pad tussen de Buitenhuizerweg en de Pieter Jochemswal. (meer…)

Uitnodiging Jaarvergadering Dorpsbelangen Ruinerwold/Berghuizen

Loop jij met ideeën voor Ruinerwold of Berghuizen rond? Of heb je vragen over woningbouw, recreatie, veiligheid, leefbaarheid etc.? Kom dan op onze algemene ledenvergadering  van Dorpsbelangenvereniging Ruinerwold/Berghuizen. Dit zal worden gehouden op woensdag 19 april 2017,aanvang 20:00 uur in dorpshuis De Buddingehof.

 

(meer…)

132 helpers tijdens de Landelijke Opschoondag

Op vrijdag 24 en zaterdag 25 maart hebben 132 inwoners Ruinerwold zwerfvuilvrij gemaakt, georganiseerd door Dorpsbelangenvereniging Ruinerwold/Berghuizen. Op de vrijdag hebben leerlingen van de Arendsvleugel, De Dissel en de Harm Vonck school de woonkernen straat voor straat doorlopen om al het zwerfvuil in te zamelen. De gemeente de Wolden had materialen beschikbaar gesteld. De enthousiaste leerlingen in groepjes van vijf leerlingen onder begeleiding van leerkrachten en ouders, raapten alles wat er niet thuishoorde op. Als dank voor de werkzaamheden werden ze getrakteerd op een lekkernij vanuit de gemeente. (meer…)

Uitzending gemist over Ruinerwold?

Had je vanavond geen tijd om naar het nieuwsitem op RTV Drenthe over Ruinerwold te kijken? Ben je benieuwd hoe we inwoners van Ruinerwold inspireren om karakteristieke bebouwing te behouden? Lees dan meer op de pagina van RTV Drenthe en bekijk het TV fragment.

Dorpsbelangen Ruinerwold/Berghuizen (volg ons ook op Facebook en Twitter)

Dubbellinten Ruinerwold 24-3 op RTV Drenthe

Vandaag 24 maart 2017 is er een nieuwsitem op RTV Drenthe over het inspiratiedocument Dubbellinten Ruinerwold. Zap gerust even naar Drenthe NU van RTV Drenthe rond 18:15 uur of in herhaling. Hier is de werkgroep van Dorpsbelangen Ruinerwold/Berghuizen aan het woord. Met het inspiratiedocument wil Dorpsbelangen bewoners van Ruinerwold inspireren om het karakteristieke beeld van de dubbellinten (Dokter Larijweg, Boerpad en Haakswold, Dijkhuizen, Wolddijk en Oosteinde) te behouden.

Toen een tijd geleden het Rijk het dubbellint wilde aanwijzen tot beschermd dorpsgezicht onderkenden alle betrokkenen dat het om een bijzonder gebied gaat, maar opgelegde maatregelen ‘van bovenaf’ ging de bewoners te ver. Het motto was: dat kunnen we zelf wel. De aanwijzing werd hiermee afgewezen. Er is hard gewerkt aan het inspiratiedocument, dit geeft voldoende informatie en inspiratie om de waarden van het dubbellint te behouden.

De eerste versie wordt 30 maart a.s. aangeboden aan burgemeester Roger de Groot van gemeente de Wolden. Daarna volgt de verdere communicatie naar de betrokkenen en bewoners.

Dorpsbelangen Ruinerwold/Berghuizen (volg ons ook op Facebook en Twitter)

30 km zone in de kern van Ruinerwold

Grote delen van de kom van Ruinerwold, de Weijert, de Kerkweg , de Vogelbuurt, de Perenhof en een gedeelte van de Havelterweg zijn reeds lange tijd ingericht als 30 KM zone. Dijkhuizen na de herinrichting en afronding nu sinds een jaar. Tijdens de herinrichting is het reeds besproken om nu ook de burgemeesterswijk mee te nemen in dit gebied, zodat de hele kom van Ruinerwold een 30 KM zone wordt.

Samen met Veilig Verkeer Nederland heeft Dorpsbelangen dit besproken met de beleidsmedewerker verkeer van de gemeente de Wolden. In eerst instantie was het plan van de gemeente om deze wijziging pas in de tweede helft van dit jaar door te voeren. Echter na aandringen van Dorpsbelangen en VVN is dit naar voren gehaald en zal dit binnenkort worden ingeregeld.

Dorpsbelangen Ruinerwold/Berghuizen (volg ons ook op Facebook en Twitter)

Zwerfvuilactie op 24 en 25 maart in Ruinerwold en Berghuizen

Misschien bent u het vergeten maar u kan u nog steeds melden als vrijwilliger voor de landelijke opschoondag voor zaterdag 25 maart. Nadat de scholen in Ruinerwold en Berghuizen de kernen zwerfvuil vrij hebben gemaakt op de vrijdag gaan we op de zaterdag de buitengebieden zwerfvuilvrij maken. U kan zich aanmelden via info@dbvruinerwoldberghuizen.nl of bellen met (0522)482708/481822 06-12358062. We beginnen om 9:30 vanaf het dorpshuis Buddingehof.

Dorpsbelangen Ruinerwold/Berghuizen

Volg Dorpsbelangen ook op Facebook en Twitter

Ruinerwold zet de wijkagent in het zonnetje

Onze wijkagent Gerrit Nijland gaat met pensioen. Verenigingen, inwoners en de jeugd van Ruinerwold wilden dit niet zomaar laten gebeuren. Collega’s van Gerrit werden gevraagd om Agent Gerrit naar Ruinerwold te lokken.

Daar aangekomen, in ons dorpshuis de Buddingehof, was er een warm onthaal voor onze veldwachter van inwoners, bestuursleden van dorpsbelangen, stichting oldtimerdag, en stichting zomerfeest,  de jongeren van de Spekbraander keet, organisatoren van het jaarlijkse sinterklaasfeest

In een korte toespraak werd Gerrit goed in het zonnetje gezet.  Bij belangrijke evenementen voor Ruinerwold organiseerde hij de zaken die door de politie geregeld moesten worden altijd perfect. Hij liet bijna nooit verstek gaan en kwam zelfs terug vanuit zijn vakantieadres omdat hij vond dat hij bij dat evenement aanwezig wilde zijn. Begin december reed hij altijd de zwarte pieten rond in zijn dienstauto.  Met de jongeren van de keten in Ruinerwold heeft hij een goede verstandhouding. Ook de jongeren konden altijd goed overleggen met Gerrit. Zeker ook rondom de jaarwisseling  werden er goede afspraken gemaakt met het carbidschieten. De afscheidnemende wijkagent was dan ook onder de indruk van het cadeau dat hij kreeg aangeboden van de jongeren van de Spekbraander keet.

Gerrit sprak uit dat hij altijd met veel plezier wijkagent is geweest van Ruinerwold. Hij roemde de saamhorigheid van de inwoners van Ruinerwold. Op zijn dienstfiets, volgepakt met cadeaus  is Gerrit na een lekker bakje koffie over Haakswold terug gefietst naar het politiebureau in Meppel.

Dorpsbelangen Ruinerwold/Berghuizen

Volg Dorpsbelangen ook op Facebook en Twitter

Zwerfvuil actie op 24 en 25 maart in Ruinerwold en Berghuizen

De gemeente De Wolden doet net als andere jaren mee aan de Landelijke Opschoondagen. Voor Ruinerwold en Berghuizen organiseert dorpsbelangen deze opschoondag. Wij zijn op zoek naar enthousiaste mensen die ons willen helpen om het zwerfvuil in te zamelen. Op vrijdag 24 maart gaan de basischolen de dorpskernen zwerfvuil vrij maken. Op zaterdag 25 maart gaan de aanwezigen de bermen in de buitengebieden langs om het aanwezige zwerfvuil in te zamelen. Wanneer u uw steentje wil bijdragen en ons wil komen helpen op de zaterdag tussen 9:30 en 12:00 uur, kunt u zich aanmelden via info@dbvruinerwoldberghuizen.nl of bellen naar dorpsbelangen (0522)482708/481822 06-12358062. Of  stuur een bericht via de Facebook– of Twitterpagina van Dorpsbelangen.

Vragen over glasvezel, de aanleg of de abonnementen?

De inmiddels welbekende blauw-paarse caravan van Glasvezel De Wolden staat elke woensdag en zaterdag op een centrale plek in het pilot-gebied voor u klaar. De vrijwilligers van Glasvezel De Wolden beantwoorden graag uw vragen en kunnen u ook helpen bij het kiezen van een abonnement en het invullen van de formulieren daarvoor. Zij hebben ook folders en formulieren bij zich.
Ga gerust een keertje bij ze kijken! Geen tijd op woensdag of zaterdag? U kunt ook mailen naar info@glasvezeldewolden.nl of bellen met 0522-701070

De komende weken kunt u de caravan hier vinden:
Woensdag 14 december    14.00 tot 18.00 uur     De Kolonie Oosteinde
Zaterdag 17 december    9.00 tot 13.00 uur      Coop Ruinerwold
Woensdag 21 december    14.00 tot 18.00 uur     Coop Ruinerwold

Ik wil eigenlijk wel zwemmen, maar…

…ik heb geen vervoer!994755_1598056433835976_2121577163650987533_n

Daar heeft Dorpsbelangen voortaan een oplossing voor! Regelmatig rijden er namelijk dorpsgenoten naar Bad Hesselingen in Meppel waarmee jij kunt meerijden, zodat je baantjes kunt trekken en ondertussen een goed gesprek kunt voeren. Maar ook de sportieve zwemmer kan terecht bij Bad Hesselingen. (meer…)