Het trapveldje in Oosteinde wordt voorzien van een multifunctioneel speelveld. Het speelveld krijgt kunstgras met zand ingestrooid. Het hele dorp is enthousiast. De werkgroep is nog op zoek naar de laatste euro’s om het plan te verwezenlijken, maar wat hen betreft gaat nog voor de zomervakantie de eerste schop in de grond.

Het plan is ontstaan binnen de speeltuinvereniging maar om een breed draagvlak te creëren is een werkgroep opgericht bestaande uit Bert, Johnny, Edwin, Anja en Carola. Deze personen zijn al driekwart jaar bezig om het benodigde bedrag binnen te halen.

Natuurlijk werden de kinderen gevraagd wat ze het liefste wilden, er werd gekeken naar de locatie en ook hoe zo’n plan opgezet moest worden. Uiteindelijk werk gekozen voor een multifunctioneel speelveld , met niet alleen mogelijkheden voor voetbal, maar ook voor basketbal, korfbal, rugby en koersbal. Onder meer de NAM en initiatiefrijk de Wolden werden benaderd voor de eerste financiële impulsen. Doordat deze partijen de helft van het kostenplaatje voor hun rekening namen volgden er meer partijen, zoals Stichting 1865 uit Ruinen.

Maar het dorp zelf is ook in actie gekomen, zo bracht de kerstbomenactie rond de jaarwisseling een mooi bedrag op, deze actie krijgt zeker een vervolg. Tevens is er op 22 april een inzameling van oud ijzer, die als ludiek wordt gezien en spontaan opkwam. Het oud ijzer kan tussen 9:00 – 16:00 uur ingeleverd worden aan de Hesselterweg tegenover garage Burgwal.
Er is duidelijk behoefte aan in onze gemeenschap. Jongeren zoeken elkaar op, zo’n speelveld is ook een sociaal gebeuren, aldus de werkgroep.