collage-2015-08-15Wij zijn nog op zoek naar nieuwe vrijwilligers, Wil je op de Oldtimerdag ons ondersteunen, of ken je iemand die vrijwilliger wil worden, neem contact op met Jan Allard Benak

Datums en tijden om te onthouden
Vrijdagavond 11 aug.
Voorrijden tourritten door motorrijders en chauffeurs (voor en achterrijders)
Om: 19.30 uur/cafe “De kastelein”
Motorrijders en voorrijders met de auto dienen allen aanwezig te zijn, zodat een ieder de route goed heeft voorbereid

Woensdagavond 16 aug.
Vrijwilligersvergadering. 19.30 uur dorpshuis Buddingehof
Alle vrijwilligers, die betrokken zijn bij de Oldtimerdag komen bijeen. Deze avond worden de taken toebedeeld
o.a. de posten aan de toerroutes en de begeleiding in het parcours. Het streven is ieder zo veel mogelijk een eigen taak te geven.

Vrijdagmorgen 18 aug. Opbouw parcours: starten wij vanaf 9.00 uur met de opbouw.
Verzamelen bij dorpshuis Buddingehof.

Vrijdagavond 18 aug. Voorrijden tourritten door motorrijders en chauffeurs (voor en achterrijders) voor degene die 11 augustus niet aanwezig waren
Om 19.30 uur/cafe “De Kastelein”

VERKEERSREGELAARS KUNNEN NOG HUN EXAMEN MAKEN OF HUN CODE VERZILVEREN. GRAAG AANMELDEN WIJ KUNNEN VERKEERSREGELAARS GOED GEBRUIKEN
www.verkeersregelaarsexamen.nl Code oldtimerdag: DEELNOldtDeWSOHAEPYAUU
bij vragen graag contact met ondergetekende opnemen.

Met vriendelijke groeten
namens de organisatie,

Jan Allard Benak,
Vrijwilligers die contact met ons willen: Jan Allard Benak, 06-51629674 e-mail: jabnak@hotmail.com