Ambitieuze plannen met ijsbaan en evenemententerrein

Ruinerwold krijgt een multifunctionele sportieve locatie op het huidige evenemententerrein. Doelstelling van het project is om het terrein te ontwikkelen tot een nieuw multifunctioneel terrein met als basis de huidige ijsbaan met evenemententerrein.Hierbij kan een ontwikkeling plaatsvinden waarbij de mogelijkheden voor een gemeenschappelijk en veilig gebruik van het terrein wordt versterkt. Daarnaast wordt een leefbare inrichting gecreëerd met een groene uitstraling.

Aanleiding vormt een ingekomen wens voor een skatepark op de ijsbaan. Deze wens is de aanleiding geweest om eens breed te onderzoeken wat er nog meer leeft onder de bevolking om onze ijsbaan/evenemententerrein breder te gaan benutten. De huidige inrichting en gebruik van de ijsbaan is niet optimaal. Het veranderende klimaat en de te korte vorstperiodes zorgen ervoor dat de Ruinerwoldse IJsbaan minder snel verandert in een sterke ijsbaan.

Intiatief
Dorpsbelangen Ruinerwold/Berghuizen heeft het initiatief genomen om alle verenigingen en scholen voor een brainstormsessie uit te nodigen. Insteek van de bijeenkomst was om te onderzoeken wat er nog meer mogelijk is met de ijsbaan en het omliggende terrein. Alle aanwezige vertegenwoordigers van de verschillende verenigingen en scholen hebben veel input gegeven. Henk de Jonge van Dorpsbelangen: ‘Er staan een aantal criteria vast; er moet altijd geschaatst en gefeest kunnen worden op het terrein’.

Ambitieuze projectplan
Onder de naam: “BuitengoedRuinerwold” is een ambitieus projectplan opgesteld in opdracht van Dorpsbelangen Ruinerwold/Berghuizen. Daarvoor is een werkgroep samengesteld. Deze bestaat uit: Nico Huiskes, Dorpsbelangen Ruinerwold Berghuizen, Henk de Jonge, Dorpsbelangen Ruinerwold Berghuizen, Dirk Koning, LGR 88, Robert Prins, IJsvereniging Ruinerwold en Martin Scheper van Zomerfeest comité Ruinerwold.

Ambitie
De ambitie van de openbare inrichting is dat er binnen twee jaar een multifunctioneel terrein ontstaat waar jong en oud zowel individueel als in teamverband kan sporten en bewegen. De inrichting van Buitengoed moet aansluiten op het terplekke aanwezige brede aanbod van mogelijkheden. Bewegen voor jong en oud zonder lidmaatschap van een sportclub. Toegankelijk voor iedereen zonder aanziens des persoon. Met dit voorstel krijgt het bestaande terrein een multifunctionele invulling, die hieronder op onderdelen nader toegelicht zal worden. Van belang is te vermelden dat de tekening op schaal is gemaakt en dat alle onderdelen ook daadwerkelijk in de ruimte passen. IJsbaan De basisgedachte van de multifunctionele ijsbaan is, dat het gebied (400m baan en middenterrein) voorafgaand aan een aangekondigde vorstperiode snel voorzien kan worden van een laag water, welke gedurende een vorstperiode voor een stabiel ijsvloer garant staat. Zodra de vorstperiode voorbij is, kan de baan weer snel beschikbaar worden gemaakt voor andere plannen.

IJsbaan
De basisgedachte van de multifunctionele ijsbaan is, dat het gebied (400m baan en middenterrein) voorafgaand aan een aangekondigde vorstperiode snel voorzien kan worden van een laag water, welke gedurende een vorstperiode voor een stabiel ijsvloer garant staat. Zodra de vorstperiode voorbij is, kan de baan weer snel beschikbaar worden genaakt voor de andere activiteiten. De 400m wedstrijdbaan, die dient te voldoen aan de eisen van de KNSB v.w.b. de afmetingen (zie afbeelding), kan voor diverse disciplines worden gebruikt; lange baan en marathon schaatsers als ook recreanten. Het middenterrein (ook wel binnenbaan genoemd), kan worden gebruikt voor jeugd/kinderen, kunstrijders en ijshockey.

Atletiekbaan
LGR ’88 heeft al geruime tijd de wens om op een veilige manier, op een vaste plek met hun leden hun favoriete sport te kunnen beoefenen. De openbare weg is hiervoor niet ideaal, met name in de wintermaanden, wanneer het vroeg donker wordt. De hierboven genoemde ijsbaan kan dienen als atletiekbaan, door een egale ondergrond en de besloten ligging. Daarmee wordt het ijsbaanterrein multifunctioneel ingevuld en dus voor meerdere doeleinden geschikt gemaakt.

Feestterrein
Op dit moment wordt het verharde deel van het terrein gebruikt als feestterrein voor feesttent en kermis. In het voorstel is hiervoor het middenterrein bestemd. Dit middenterrein is qua oppervlakte ruim voldoende om hierop jaarlijks de feesttent en kermis te plaatsen. De aandachtspunten hierbij zijn dat er rekening gehouden wordt met voldoende draagkracht van de ondergrond i.v.m. zwaar vrachtverkeer en materialen. Tevens zijn er een aantal belangrijke aandachtspunten op het gebied van voorzieningen (stroom, riolering, verlichting en waterpunten. waarmee in de aanleg rekening gehouden dient te worden.

Parkeergelegenheid/fietsenstalling
Momenteel wordt een deel van de ijsbaan, buiten het ijs seizoen, gebruikt als extra parkeergelegenheid om de parkeerdruk op de bestaande parkeerplaatsen direct achter de sporthal, te ontlasten. Deze functie blijft behouden in het voorstel, door het binnenterrein van de ijsbaan hiervoor geschikt te maken. De IJsclub en Stichting Zomerfeest Ruinerwold hebben de wens om voor het stallen van fietsen een vaste plaats te creëren. Hierdoor is het niet langer nodig om de fietsen langs de toegangsweg naar het terrein te stallen, wat de veiligheid en bereikbaarheid ten goede komt.

Multifunctioneel gebouw
Op dit moment staat op het terrein een kantine en berging van de IJsclub en een losse opslag van het Zomerfeestcomité. In het voorstel zijn deze beide functies opgenomen in één gebouw (± 10 x 15m), die globaal aan onderstaande eisen moet voldoen om de huidige functies te kunnen behouden.

Verkeersplein
De scholen in Ruinerwold hebben aangegeven dat de verkeerslessen op de openbare weg gevaar opleveren. In samenwerking met Veilig Verkeer Nederland wordt dit jaarlijks georganiseerd. Het verharde binnenterrein van het multifunctionele terrein is uitermate geschikt om als verkeersplein in te richten. Dit is door ons nader uitgewerkt. De schoolpleinen worden steeds drukker door een andere invulling van het bestaande `ouderwetse schoolplein`. Er maken meer partijen gebruik van het schoolplein(BSO), waardoor een verkeersplein niet haalbaar is.

Het multifunctionele plein is een schakel tussen verkeersonderwijs in de klas en de verkeerssituaties waar kinderen iedere dag in de praktijk mee te maken hebben.Door het aanbrengen van permanente belijning is het mogelijk om een verkeersparcours aan te brengen op de verharde ondergrond, waarop veilig kan worden geoefend. De aankleding met losse elementen maakt het tot een compleet plaatje, die de werkelijkheid in het verkeer goed nabootst. Een bijkomend voordeel is dat een permanent verkeersplein in de pauze of na schooltijd ook gebruikt kan worden. Spelenderwijs kennis maken met hoe wij met elkaar omgaan in het verkeer.Het verkeersplein moet natuurlijk voldoen aan een aantal eisen. Dit kan in overleg met de betrokken partijen worden ingevuld.

MTB Route
Rondom het multifunctionele terrein is invulling gegeven aan het plan om een mountainbike route aan te leggen, die voldoende uitdaging biedt, maar ook veilig is. Dat betekent dat de uitdaging vooral in de hoogteverschillen zullen liggen. Deze zullen vooral aan de oostzijde van de baan gesitueerd worden, met als bijkomend voordeel dat het samen met de omliggende beplanting in de winter een betere bescherming geeft tegen de noordoostenwind.Deskundigen op het gebied van MTB routes zullen ons hierbij adviseren.

Tribune
Het doel van een aangelegde tribune is de mogelijkheid te bieden sportende familieleden, vrienden en kennissen actief bezig te zien, al dan niet in de vorm van een georganiseerd evenement. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om met name kinderen te zien acteren, georganiseerd door scholen of toneelverenigingen. De gunstigste locatie van de tribune lijkt de noordoosthoek van de ijsbaan/atletiekbaan te zijn, omdat die plaats het meeste uitzicht biedt op het geheel en ook het best bereikbaar is voor het publiek. Om kosten zo laag mogelijk te houden is gekozen voor een natuurlijke tribune, met als nevenvoordeel dat die ook heel gemakkelijk te gebruiken is, als trainingsobject voor krachttraining door hoogteverschillen te overwinnen.

Buiten fitness
Dagelijks bewegen is belangrijk voor de gezondheid. Zeker in deze tijd. Met deze gedachte is het plan ontstaan om in het terrein een ‘beweegpark’ aan te leggen, waar jong en oud individueel en in groepsverband kunnen bewegen. De fitnesstoestellen zijn geschikt voor alle leeftijden en niveaus. Hierdoor komt jong en oud in beweging! Buiten bewegen is namelijk niet alleen goed voor de gezondheid, maar ook voor de sociale contacten die in het beweegpark gelegd worden. Ook de sportverenigingen kunnen gebruik maken van de fitness toestellen om variatie aan te brengen in hun trainingen.

Openbaar terrein
Het terrein is en blijft openbaar. Het wordt net als de naastliggende terreinen (school, voetbal) als een rookvrije zone aangemerkt. Tijdens het jaarlijks zomerfeest wordt hier een uitzondering opgemaakt. Er mag dan alleen op een aangewezen deel van terrein worden gerookt.

Financiering
Gezamenlijk met de gemeente wordt onderzocht op welke manier de financiering tot stand kan komen. Gedacht wordt aan Initiatiefrijk De Wolden. Daarvoor moet eerst een haalbaarheidsonderzoek worden gedaan onder de bevolking.

Eén gedachte over “Ambitieuze plannen met ijsbaan en evenemententerrein

 • 16 mei 2021 om 16:57
  Permalink

  Fantastisch plan en het bewijst wederom dat ons dorp bruist van de ideeen!
  Maar is de eerste zin (Ruinerwold krijgt …) niet iets te voorbarig?
  De financiering moet nog geregeld worden. De genoemde subsidieregeling bestaat inderdaad maar dekt maximaal 50% en maximaal €100.000. Er moet dus minimaal € 100.000 zelf gefinancierd worden en alles wat het project boven de € 200.000 kost.
  Is ook onderzocht of er behoefte is aan zo’n groot sportpark? Een MTB zonder MTB-vereniging lijkt niet aan een grote behoefte te voorzien. Maar we laten ons verrassen!

  Beantwoorden

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.