Begroting De Wolden stemt positief

Het college van Burgemeester en Wethouders van De Wolden heeft de gemeentebegroting voor 2024 klaar. Op 2 november 2023 geeft de gemeenteraad zijn mening over de begroting en komt tot besluitvorming.

De begroting 2024 is de financiële vertaling van wat in de kadernota 2024 aan beleid is afgesproken. En met dat nieuwe beleid is de begroting 2024 zelfs positiever dan de kadernota. Rudi Hooch Antink, wethouder van financiën: “Het positieve saldo is nu hoger dan oorspronkelijk begroot. Dat ging niet vanzelf, vanwege de stijgende energielasten en loonkosten. Gemeente De Wolden staat voor 2024 en 2025 er goed voor. Dat is goed nieuws voor alle inwoners. Die staan wat ons betreft op één. De zware jaren komen echter nog: alle gemeenten in Nederland krijgen in 2026 en 2027 minder geld uit Den Haag.”

De begroting 2024 geeft volop ruimte aan Initiatiefrijk De Wolden. De gemeente komt met een gestructureerde aanpak voor het tegengaan van ondermijning. De Wolden is penvoerder in het uitwerken van een nieuw zorgconcept vanuit het landelijk gefinancierde ‘Gezond en Actief Leven Akkoord’: zorg inrichten vanuit de behoefte van een cliënt en de omgeving, in plaats van vanuit het aanbod van een instelling.
Gemeente De Wolden pakt aan met de uitvoering van de woonvisie. Zo wordt er druk gewerkt aan een starterspakket. Hiermee ontstaan voor deze doelgroep mogelijkheden om een woning te kunnen kopen. Met Dorpsenergiestrategieën bepalen dorpen zelf hun eigen energiedoelstellingen, qua opwekken en verbruik. Ook ondersteunt de gemeente inwoners en ondernemers om toekomstbestendig en vitaal te blijven met Leader West Drenthe. Het Drents programma landelijk gebied is belangrijk voor de toekomst van de Woldense agrarische bedrijven.

De Wolden verkleint zijn ecologische footprint. De gemeente verwerkt namelijk het schonere grasfalt bij klimaatadaptieprojecten en zet in op onderzoek naar nog meer innovatieve producten. Duurzaamheid is niet alleen aan het handelen van de gemeente. Zo reserveert het collegegeld voor een bewustwordingscampagne in 2024 opdat iedereen afval nóg zorgvuldiger kan scheiden.

In 2024 is de finale van De Wolden als Culturele Gemeente van Drenthe. Met geweldige voorstellingen van de Peergroup, de bouw van een Afvalkathedraal en een Expo van befaamde kunstenaars die samen met onze inwoners vormgeven aan de toekomst van ons platteland. In 2024 komt het College met aanbevelingen voor een natuurbegraafplaats in De Wolden.

In de begroting 2024 is ruimte gemaakt voor vele projecten, groot en klein. Ook kijkt de gemeente verwachtingsvol uit naar de ingebruikname van het Huus voor Sport en Cultuur. De kern alle deze projecten blijft: De Wolden geeft energie! Vanuit die gedachte werkt De Wolden samen aan een energieke, gezonde en groene toekomst voor alle inwoners.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.