Blijdenstede NEE: reactie B. en W. ‘t Wold

Hierbij onze reactie op het schrijven van het College en wethouders in ons nieuwsblad ’t Wold over het appartementencomplex Blijdenstede in oktober 2021. Helaas moeten wij reageren omdat niet alles klopt wat er geschreven is en we kunnen een groot aantal vraagtekens plaatsen bij de gekozen argumenten voor dit Blijdenstede.

Wij lezen “Het complex is in afstemming met dorpsbelang ontwikkelt”. In mei 2021 hebben wij het bestuur van Dorpsbelangen een brief gestuurd met de vraag of Dorpsbelangen is betrokken bij de ontwikkeling van Blijdenstede (wensen kenbaar gemaakt, aanbevelingen gedaan, voorwaarden gesteld)? Het antwoord op deze vraag luidde: “Dorpsbelangen is niet betrokken geweest bij de vormgeving van het appartementencomplex. Het is aan ons gepresenteerd net als dat het is gepresenteerd aan alle inwoners van Ruinerwold”. Dorpsbelangen heeft wel contact gehad over de voortgang van het project en heeft als standpunt dat zij voor woningbouw zijn, ook op deze locatie. Dit standpunt delen wij, evenals nagenoeg alle inwoners uit Ruinerwold. Maar met de hoogte en grootte van dit complex hebben wij grote problemen, dat mag niet doorgaan. Op de ledenvergadering van Dorpsbelangen op 2 november 2021 hebben wij wederom de vraag aan het bestuur gesteld of Dorpsbelangen betrokken is bij de ontwikkeling van Blijdenstede omdat dit door B. en W. is geschreven. Het bestuur heeft zich ook verwonderd over deze opmerking en antwoordde dat dit niet het geval is, het klopt niet wat er door het College is geschreven.

We lezen in het schrijven van B. en W. bij de alinea over inspraak tijdens de 1 ste inloopavond: “Ook toen kon gereageerd worden”. Wij zijn daar geweest en vragen ons af, waar kon er dan gereageerd worden en wanneer kon er nog meer gereageerd worden? Bij binnenkomst kregen we een brochure overhandigd en voor geïnteresseerden was er de mogelijkheid zich te melden. Ook voor verkoopbemiddeling was er ruimte maar voor het uiten van negatieve opmerkingen/ kritische vragen en bezwaren was geen mogelijkheid.

Wij vinden het ernstig dat het college met deze reactie aan de inwoners van Ruinerwold komt. Dit schept geen vertrouwen en duidelijkheid.
Ook de argumenten, die worden aangedragen voor dit grote, hoge appartementencomplex, kunnen ons niet overtuigen, zoals:
– “in de bebouwing rond Dijkhuizen staan kleine (vooral vrijstaande) woningen en grote gebouwen (boerderijen)”. Het moet zijn: in de directe omgeving van het complex staan kleine, lage (8 – 12 meter) ,vooral vrijstaande woningen en in het buitengebied staan grote gebouwen (boerderijen). Maar er staat in heel Ruinerwold geen boerderij van 16 meter hoog.

Ook de opmerking: “ook de grote boerderijen staan wat verder van de straat”, geldt voor het buitengebied, niet voor de kern van het dorp. Dat bij achteruit plaatsing van het complex openbare ruimte ontstaat voor de inwoners, lijkt ons overbodig. We hebben al een aantal mooie pleintjes, parkeerruimte lijkt ons een beter plan.
– “door het gebouw te laten realiseren met een zadeldak zal het zeker van een afstand minder hoog ogen” Hoe zit dat van dichtbij of als je ernaast woont (inbreuk op de privacy)?
– “ook voor het materiaalgebruik is er gezocht naar aansluiting op de omgeving” Zijn er in Ruinerwold boerderijen met kunststof riet? Niet bepaald een natuurlijk, milieuvriendelijk materiaal.
Wij vinden dat het College probeert een positieve indruk voor Blijdenstede aan de bevolking wil opleggen maar vragen en zorgen, die er zijn bij de bevolking onbeantwoord laat.

Wij zien ons daarom wederom genoodzaakt een brief aan de Raadsleden te sturen met bovenstaande opmerkingen en dit schrijven te publiceren in’t Wold en op ruinerwold.info.

In september 2021 hadden wij ook al een brief aan de raadsleden gestuurd met kritische vragen, onze zorgen en ontevredenheid over de hele gang van zaken betreffende het appartementencomplex Blijdenstede. Deze brief treft u hieronder:

Geachte College en Raadsleden,
Hiermee willen wij u op de hoogte brengen van de ontwikkelingen van de tegenstanders van Blijdenstede. Voor alle duidelijkheid: wij zijn voor een appartementencomplex op de unieke locatie van de voormalige SNS bank: echter niet dit enorme, kolossale gebouw van 16 meter hoog. Bovendien willen wij onze zorgen en ontevredenheid uiten over de hele gang van zaken betreffende Blijdenstede: geen burgerparticipatie, geen overleg omwonenden, geen informatie van ontwikkelaar en gemeente, eerder gestelde begrenzingen van gemeente worden opzij geschoven. Er ontstaat onrust, boosheid, verdeeldheid en beschadigde relaties in ons dorp, waar altijd eensgezindheid heerste. Hoe heeft het zo ver kunnen komen?

Naar aanleiding van ons laatste persbericht (zie bijlage, juni 2021) hebben wij een aantal kritische opmerkingen vanuit de bevolking ontvangen, zoals:
– Het ontwikkelen van een appartementencomplex was een wens vanuit de bevolking, doordat er mensen vertrokken naar Meppel vanwege het ontbreken van appartementen. Bovendien waren/zijn er voor jongeren en gezinnen onvoldoende betaalbare woningen in ons dorp. Een appartementencomplex zou bijdragen aan het oplossen van beide problemen. Ouderen uit ons dorp zouden een appartement kunnen betrekken zodat er woonruimte vrijkomt voor jongeren en gezinnen, wat ook de gemeente in haar beleid heeft staan en wil realiseren. In hoeverre is dit het geval? Het appartementencomplex was inderdaad een wens van de bewoners, maar waarom zijn zij er verder niet bij betrokken om dit te realiseren of wensen kenbaar te maken?
– In 2012 is door minister Jet Bussenmaker het realiseren van beschermd dorpsgezicht Ruinerwold afgewezen doordat er hiervoor lokaal en provinciaal te weinig draagvlak was. Wij lezen m.b.t. deze afwijzing: De gemeente heeft onderstreept dat ze de zorg van de kwaliteiten van het gebied aan de inwoners wil overlaten, burgerparticipatie! In 2016 bij de herinrichting van Dijkhuizen konden de inwoners mee kiezen over de keuze van het straatmeubilair en de stenen voor het wegdek en voetpad. Hoe zit dat nu met Blijdenstede, hebben inwoners, omwonenden inbreng gehad of mag de ontwikkelaar alles bepalen? Hij houdt geen rekening met omwonenden en de wensen van de bevolking maar gaat voor zijn eigen ambitieuze, prestigieuze plan. Gaan macht en geld bepalen wat er in Ruinerwold gebeurt?
– Vanuit Vledder kregen we van een bestuurslid van de werkgroep informatie over de totstandkoming van woonzorgcentrum “De Borgstee”, te Vledder. Dit n.a.v. het interview van RTV Drenthe met Arno Kroes. In 2016 namen daar de inwoners zelf het heft in handen voor het realiseren van een appartementencomplex, en met succes. Er werden leningen verstrekt door inwoners. Door samenwerking tussen 4 instanties uit Vledder en de gemeente kon dit complex gerealiseerd worden. In januari 2021 was de oplevering. Zo kan het dus ook.
– Een ander opmerking betrof het afwijzen van een groot appartementencomplex en een parkeergarage in Eelde door de Gemeenteraad. Het plan moet terug naar de tekentafel, er moet een verbeterd plan komen. De Raad van Eelde gaf aan tegen grootse plannen te zijn en pleit voor samenwerking voor een mooi, samenhangend centrum, waarbij het dorpse karakter behouden blijft. Precies de punten, die ook van toepassing zijn in Ruinerwold: een te groot/hoog gebouw, niet passend bij het dorpse karakter en geen samenwerking tussen projectontwikkelaar en gemeente met inwoners, omwonenden en dorpsbelangen.

– Er heeft een inmiddels een gesprek plaatsgevonden tussen 2 ambtenaren en de omwonenden op verzoek van de omwonenden. Dat gaf een bijzonder onbevredigend gevoel voor ons allen als omwonenden. De gemeente wist weinig en wuifde al onze onrust en bezwaren weg al was dat helemaal niet belangrijk. Zoals de brief van “Ruinerwold onderneemt” ook al aangeeft, de bevolking wordt niet gehoord en serieus genomen, aldus één van de aanwezige omwonenden.

– Van een deskundig inwoner kregen we informatie over de parkeerproblematiek, dit zal de hele buurt Dijkhuizen/Vorenwolde raken. Blijdenstede voldoet niet aan de CROW317 parkeernorm: er zou moeten worden voorzien in 1.3 + 0.3 (bezoek) per woning, dat wordt 1.6 x 20 = 32 parkeerplaatsen. Er zijn er slechts 16 onder het gebouw gesitueerd.
Het bestuur van de begrafenisvereniging “Memento Mori” heeft contact met ons op opgenomen: “weten jullie al iets meer over Blijdenstede? Zij hadden ook bezwaar gemaakt tegen Blijdenstede en met name het parkeerprobleem baart hun zorgen. Zij hebben hun aula vorig jaar gerenoveerd en deze is nu geschikt voor een afscheidsdienst van een kleiner gezelschap. De opbaarruimte is ook sfeervol aangepast. Waar moeten de bezoekers hun auto’s parkeren en de rouwauto? Zij staan ook niet achter dit grote gebouw en betreuren dat er helemaal geen communicatie is geweest en nog niet is.
De smalle toegangsweg naar de aula is ook een punt van zorg, deze zal aanmerkelijk drukker worden. Bovendien gebruiken veel schoolgaande kinderen dit weggetje. Kan de gemeente de veiligheid voor iedereen garanderen?

Wij hebben ook contact gezocht met de initiatiefnemers. Eén van de initiatiefnemers vertelt: “Een aantal jaren geleden hebben zij gezamenlijk met een projectontwikkelaar een korte inventarisatie gemaakt van de mogelijkheden voor het ontwikkelen van een appartementencomplex op de locatie van de voormalige SNS bank. Uit de contacten met de gemeente De Wolden bleek, dat er 2 begrenzingen waren, namelijk het stukje gezamenlijk groen achter de SNS bank mocht planologisch gezien niet bestemd worden voor woningbouw, waar nog bij kwam dat er een gasleiding lag.

De maximale hoogte mocht niet hoger zijn dan het tegenoverliggende plan (De Klok), 12 meter” Deze initiatiefnemer vindt Blijdenstede op deze plaats ook veel te groot. De familie Klok vertelde dat destijds tijdens hun verbouwing er van de gemeente beslist niet hoger dan 12 meter mocht worden gebouwd. En nu bij Blijdenstede …… mag 16 meter hoog worden? Kan een beleid zo maar veranderd worden en door wie?

Tenslotte willen wij nog reageren over de opmerking van de ontwikkelaar op de site van TV Drenthe, waarin hij zegt dat er bij het gebruik van de hoogwerker door de omwonenden niets is gezegd over de inbreuk op de privacy. Dit was zeer zeker wel het geval, de omwonenden hebben aangegeven dat er wel degelijk sprake is van inkijk en inbreuk op hun privacy.
Wij hopen dat u in de Raadsvergadering, waarin Blijdenstede aan de orde komt, zult voorstellen dat het plan aangepast dient te worden. Dat er een kleinschaliger appartementencomplex voor jong en oud moet komen, beter passend in ons dorp, dat qua maat en schaal zich voegt in het geheel met de rest van de omgeving.
Dat zal de problemen en zorgen die voortvloeien uit de grootte en hoogte van dit complex wegnemen en zal er draagkracht, tevredenheid en rust bij de inwoners en omwonenden zijn.
Contactpersonen omwonenden en groot aantal tegenstanders:
Arno en Linda Kroes, Kees en Trijnie de Boer

Een gedachte over “Blijdenstede NEE: reactie B. en W. ‘t Wold

  • 3 december 2021 om 10:50
    Permalink

    Als Ruinerwold een beschermd dorpsgezicht was geweest, had dit veel meer bescherming geboden tegen dergelijke ontwikkelingen. Blijdenstede is gewoon te groot op die plek. Jammer dat dit college hierop geen visie heeft. In hun beleving moet alles kunnen. Met deze ontwikkeling en de ontsluiting van Hoge Akkers op het Haakswold, wordt een mooi dorp om zeep geholpen.

    Beantwoorden

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.