Evaluatie Welstandsnota

Op 29 juni heeft de gemeenteraad de Evaluatie Welstandsnota 2013 vastgesteld. In 2014 heeft de gemeente 450 panden in De Wolden gekenmerkt als karakteristieke panden in welstandsvrije gebieden. De hoeveelheid karakteristieke panden wordt in de evaluatie teruggebracht naar 100. De top-100 panden liggen in de 17 gebieden waar sprake is van een bijzondere combinatie van historische (steden)bouwkunst en historische cultuurlandschap en in de bebouwde kommen van de dorpen.

Welstandsvrij bouwen
In grote delen van De Wolden is er geen welstandsvergunning meer nodig wanneer inwoners gaat bouwen of verbouwen. Dat is uniek in Drenthe. Inwoners kunnen zelf bepalen wat mooi is en wat past bij het bijzondere landschap van De Wolden. De insteek is dat wie hier woont het beste weet wat past in het unieke landschap en dat inwoners met eigen plannen inspelen op de kwaliteiten van de directe omgeving.

Door het welstandsvrij verklaren van een groot deel van de gemeente is de regelgeving voor karakteristieke objecten in deze gebieden onduidelijker geworden. Deze onduidelijkheid wil de gemeente graag wegnemen door een aanpassing van de regelgeving.

Stimuleren tot behouden
In gemeente De Wolden maken we ons sterk voor stimuleringsplanologie. Dit houdt in dat wanneer onze inwoners eigen verantwoordelijkheid nemen met een positief effect tot gevolg, we dat graag belonen. Als een karakteristiek pand grootschalig verbouwd wordt en inwoners brengen de karakteristiek terug of versterken de aanwezige karakteristieke eigenschappen van het pand, dan wordt dit beloond met de mogelijkheid om 100 m² extra bij te bouwen op dat perceel. Hetzelfde geldt bij het verloren gaan van een karakteristiek pand door een calamiteit.