Femmigje Karsten Stichting voorziet in behoefte

Jaarlijks komen er bij de Femmigje Karsten Stichting (FKS) verzoeken binnen om een financiële bijdrage voor voorzieningen in het kader van de volksgezondheid. Femmigje Karsten, een oud-inwoonster uit Oosteinde liet bij haar overlijden in 1983 een legaat na aan het toenmalige Groene Kruis Ruinerwold. Nadat het Groene Kruis eind tachtiger jaren werd opgeschaald naar een provinciale organisatie is het geschonken legaat in een fonds gestort, waaruit het bestuur van de gevormde FKS voorzieningen in het kader van de volksgezondheid kan stimuleren en ondersteunen.

Belangrijke voorwaarden zijn dat de aanvragers gevestigd moeten zijn in het gebied van de voormalige gemeente Ruinerwold, dat de voorziening moet worden aangebracht in datzelfde gebied, dat de volksgezondheid er mee gediend is en dat er geen financiering op grond van een regeling mogelijk is. Zelfwerkzaamheid en co-financiering zijn belangrijke uitgangspunten. De website van de FKS bevat de relevante informatie.

In de loop der jaren is er veel bijgedragen in voorzieningen, zoals voor AED’s, sport- en speelvoorzieningen, invalidentoiletten en het toegankelijk maken van gebouwen voor gehandicapten en ouderen. In bijzondere gevallen wordt, uitsluitend op advies van de plaatselijke huisarts, bijgedragen in (medische) voorzieningen voor individuele inwoners, op voorwaarde dat daar niet in wordt bijgedragen door bij voorbeeld de zorgverzekeraar.

Het FKS-bestuur vergadert meestal 2 keer per jaar om de nieuwe en lopende aanvragen te behandelen. Bij de selectie van nieuwe bestuursleden wordt rekening gehouden met spreiding over het verzorgingsgebied. Een deel van de bestuursleden is werkzaam in of is anderszins betrokken bij de zorg.

Niet alleen de uitgavenkant, maar ook de inkomsten zijn belangrijk voor de FKS. In 2016 heeft de Belastingdienst de ANBI-status verleend aan de FKS. Mochten personen of instanties een financiële schenking aan de FKS willen doen, dan is daarop het schenkingsrecht niet van toepassing en is de schenking fiscaal aftrekbaar. Het op peil houden van een ruim vermogen is belangrijk voor het in stand houden of uitbreiden van voorzieningen in de lokale gemeenschap.

In de statuten van de FKS is bepaald dat de bestuursleden tot de leeftijd van 70 jaar zitting mogen hebben in het bestuur. Daarom worden voorzitter Frans Bork en penningmeester Geert Remmelts per 1 april vervangen. Ook Anja Zantinge, die een lange periode zitting heeft gehad in het bestuur, zal per die datum worden vervangen. Het voorzien in de 3 vacatures heeft amper moeite gekost. Nienke Kaper, Roel Jalvingh en Erik Middelveldt hebben zich bereid verklaard de open gevallen plaatsen in te nemen. Roel Jalvingh is de nieuwe voorzitter, Janny Keizer verzorgt het secretariaat en Erik Middelveldt volgt Geert Remmelts op als penningmeester.
Verdere informatie over de stichting is te vinden op de website www.femmigjekarstenstichting.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.