Gemeente De Wolden bezuinigt op groenonderhoud

De gemeente De Wolden bezuinigt € 250.000 per jaar op het onderhoud van het openbaar groen. Dit heeft de gemeenteraad besloten. Om de directe leefomgeving van bewoners zo min mogelijk te treffen, stelt het college een pakket aan maatregelen voor op verschillende terreinen. De belangrijkste veranderingen liggen bij de plantsoenen. Het niveau van de plantsoenen is nu hoog en wordt meer standaard. Onderhoudsintensieve plantsoenen zal de gemeente omvormen naar onderhoudsarme. Verder zal de gemeente geen subsidie meer verlenen voor particulier groenonderhoud en landschapsprojecten. Tot slot wordt ingezet op lagere bedrijfsvoeringskosten en wordt gekeken naar de waarde van hergebruik van plantsoenafval als brandstof.

Groenonderhoud
Per jaar wordt 1.3 miljoen euro uitgegeven aan het onderhoud van het groen. Het grootste deel wordt besteed aan de plantsoenen in de woonwijken, een kleiner deel aan de bermen. Nagegaan is met welke maatregelen de bezuiniging (20%) zo gering mogelijk merkbaar wordt voor de inwoners.

Belangenverenigingen
Met de belangenverenigingen is op maandag 23 januari gesproken over de bezuinigingen op het openbaar groen. De belangenvereniging hebben kennis genomen van de maatregelen en hebben een aantal extra mogelijkheden aangegeven. De gemeente onderzoekt de haalbaarheid van deze extra mogelijkheden momenteel.

Raad
Het college informeert de gemeenteraad in maart 2012 over de invulling van de bezuinigingen en vraagt in te stemmen met het bijstellen van het kwaliteitsniveau van het groen op de bedrijventerreinen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.