Welzijn

Welzijn en maatschappelijke dienstverlening

Advies, hulp en begeleiding

Humanitas, afdeling Meppel

A. van Kuyckweg 15, 7957 DG de Wijk tel. (0522) 443210
Betreft woongebieden: de Wijk, Koekange en Ruinerwold.
Rouwbegeleiding: mw M. van Ommen, tel. (0522) 442223.
Opvoedingsondersteuning: mw K. Weener, tel. (0522) 251815.
Thuisadministratie: mw P.Groen, tel. (0522) 261828.

STAMM Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Drenthe

Eemland 5b, Postbus 954, 9400 AZ Assen tel. (0592) 394400.
STAMM CMO Drenthe is een provinciale organisatie voor welzijn en zorg.

Vereniging Sociaal Drenthe – VSD

Industrieweg 22, Postbus 278, 9400 AG Assen, tel. (0592) 243949, fax (0592) 243804.
Belangenbehartiging voor mensen die afhankelijk zijn van een uitkering en minima.

Buurt-, dorps- en wijkorganisaties

Belangenverenigingen en -groepen

Belangenvereniging Oosteinde

Voorz.: F. Morrenhof, Dokter Larijweg 171, 7961 NV Oosteinde, tel. (0522) 482654.

Belangengroep Koekangerveld e.o.

Voorz.: G. Liezen Mr. J. de Blieckweg 22 7958 RG Koekangerveld tel. (0522) – 45 21 38

Belangenvereniging Koekange e.o.

Secr.: Poulien Vos-Hester, Prins Bernhardlaan 35 7958 SG Koekange Tel. (0522)-451567
e-mail: luukvos@planet.nl

Belangenvereniging De Pioniers

Inl.: R.H. Hulzebos, Tentakkers 3, 7933 RE Pesse , tel. (0528) 241885.

Belangenvereniging de Wijk e.o.

Secr.: Rindert Bouma

Dorpsbelangen Ruinerwold/Berghuizen

Secr: Wim Slomp, Munnikenland 7, 7961 DG Ruinerwold, Tel: 0522-482708,

Dorpsbelangen Rune

Secr.: mw J. Kelly, Groeneweg 19, 7963 BX Ruinen , tel. (0522) 471182.

Dorpsbelangen Schoolkring Ansen

Secr.: mw J. Muthert, Voorlanden 2, 7964 KN Ansen, tel. (0522) 251328.

Dorpsbelangen Zuidwolde

Secr.: H. Stok, Hoofdstraat 30, 7921 AM Zuidwolde, tel. (0528) 371218.

Plaatselijk Belang Alteveer/Kerkenveld

Secr.: J. Jonkman, Alteveer 25, 7927 PA Alteveer, tel. (0528) 361771.

Plaatselijk Belang Linde

Secr.: R.W. Vlaanderen, Burgemeester Jansstraat 51, 7925 PV Linde, tel. (0523) 616605.

Plaatselijk Belang Veeningen

Secr.: mw B. Benak, Markeweg 6a, 7924 PC Veeningen, tel. (0528) 391107.

Streekbelang Drogteropslagen e.o.

Secr.: N. Zandbelt, Luttergreppel 21, 7925 PP Linde, tel. 06-30834796.

Streekbelang Fort e.o.

Inl.: J.C. van der Veer, Bazuinerweg 1, 7921 RC Zuidwolde, tel. (0528) 371899.

Vereniging Dorpsbelangen Echten

Secr.: mw A. Botter-Bosman, Zuidwolderweg 14, 7932 PP Echten, tel. (0522) 251518.

Buurtverenigingen

Buurtvereniging Berghuizen

Secr.: mw C. Wever-de Kleine, De Weidenweg 60, 7961 LR Ruinerwold, tel. (0522) 452753.

Buurtvereniging Bos en Es

Secr.: mw G. Kats, Noorder Esweg 16, 7921 CX Zuidwolde, tel. (0528) 373388.

Buurtvereniging Burgemeester Tonckensstraat

Inl.: J.H. Wieken, Burgemeester Tonckensstraat 34, 7921 KD Zuidwolde, tel. (0528) 371993.

Buurtvereniging De Dreitippe

Secr.: mw A. van de Belt-Bosch, Lambertus Struikstraat 4, 7925 PR Linde, tel. (0523) 614476.

Buurtvereniging Havelterweg/Fazantlaan

Inl.: mw W. Hoekman, Havelterweg 36, 7961 BG Ruinerwold, tel. (0522) 261215.

Buurtvereniging Hoofdstraat Noord

Secr.: mw H. Anbergen, Hoofdstraat 50, 7921 AM Zuidwolde.
Buurtvereniging Middelveen

Voorz.: A.G. Bakker, Kooyplasse 2, 7921 EN Zuidwolde, tel. (0528) 371297.

Buurtvereniging Nije West

Secr.: mw A. Hoogstra, Zende 7, 7921 DB Zuidwolde, tel. (0528) 372717.

Buurtvereniging d’Olde Nes

Inl.: R. Huberts, Kerkstraat 30, 7921 CC Zuidwolde , tel. (0528) 371479.

Buurtvereniging Oosteinde

Secr.: mw H. van Dijk-de Kleine, Hesselterweg 5, 7961 NH Ruinerwold, tel. (0522) 482074.

Buurtvereniging de Overmarsen

Voorz.: A.G. Horstman, Drostenstraat 33, 7921 WC Zuidwolde, tel. (0528) 370814.

Buurtvereniging De Stapel

Secr.: G.J. Niekerk, Stapelerveldweg 6, 7957 NE de Wijk, tel. (0528) 391913.

Naoberschöp Oost Veeningen

Secr.: mw F. Veuger-Kerssies, Burgemeester Tonckensstraat 74, 7921 KE Zuidwolde, tel. (0528) 373508.

Straatvereniging Mevrouw Gelinck van Kerkwijkstraat

Secr.: mw J. Doosje, Mevrouw Gelinckstraat 18, 7961 CE Ruinerwold, tel. (0522) 254521.

Buurt-, dorpshuizen en wijkcentra

Dorpshuis De Alke

Inl.: R. Dekker, Jan Haarstraat 12, 7926 TC Kerkenveld, tel. (0528) 361364, (0528) 270480 of 06-13306771.

Dorpshuis De Barg’n

Berghuizen 9, 7961 LS Berghuizen, tel. (0522) 451246.
Inl.: B. Ridderman, Gemeenteweg 404, 7951 PH Staphorst , tel. (0522) 442544.

Zalenverhuur.

Dorpshuis De Bastogne

Dwingelerweg 2a, 7964 KK Ansen.
Beh.: W. Nijland, tel. (0522) 473039.

Dorpshuis Buddingehof

R. Buld, Dijkhuizen 66, 7961 AM Ruinerwold, tel. 0522 481340
Secr.: mw. K. de Jonge, mfc.buddingehof@gmail.com

Dorpshuis ’t Drogterhuus

Drogteropslagen 42, 7705 PH Drogteropslagen , tel. (0523) 614666 (na 19.00 uur).
Secr.: mw M. Jansen-van der Hoek, Drogtersopslagen 26, 7705 PG Drogteropslagen , tel. (0523) 616738.

Dorpshuis De Kolonie

Hesselterweg 13, 7961 NH Ruinerwold , tel. (0522) 481785 of (0522) 481610.
Inl.: Secr. Stichting De Kolonie, mw G. Stapel, Schoolstraat 5, 7961 NJ Ruinerwold , tel. (0522) 482588.

Dorpshuis Linde

Inl.: mw I. Piel-Hoekman, Linderweg 24, 7925 PB Linde , tel. (0523) 612547.

Dorpshuis ’t Markehuus

Dorpshuisstraat 43, 7924 PP Veeningen , tel. (0528) 391393.
Inl.: G.J. Bennink, Dorpshuisstraat 12, 7924 PR Veeningen , tel. (0528) 391786.

Dorpshuis De Snikke

’t Jaagpad 2, 7924 RD Veeningen , tel./fax (0528) 391497.
Beheerder: H. Kelder, tel. 06-19052760.

Ontmoetingscentrum De Boerhoorn

Oosterweg 14, 7921 GB Zuidwolde , tel. (0528) 378686.

Ontmoetingscentrum De Havezate

Dorpsstraat 78, 7957 AW de Wijk , tel. (0522) 444200.

Ontmoetingscentrum De Tump

Groene Weg 1, 7963 BX Ruinen , tel. (0522) 478500.

Stichting Buurtschap Koekangerveld

Inl.: M. Smink, De Heurinks 15, 7963 AR Ruinen , tel. 06-21869746.

Stichting Dorpshuis Berghuizen

Secr.: J. Barelds, Koekangerdwarsdijk 40, 7958 SV Koekange, tel. (0522) 452025.

Stichting Dorpshuis Linde

Secr.: mw H.G. Groen Kampinga, Linderweg 11, 7925 PA Linde, tel. (0523) 615462.

Stichting Dorpshuis De Schakel

Secr.: mw V. Nijstad, Weerwilleweg 24, 7958 RW Koekange, tel. 06-21521803.

Crisisopvang

Zienn

Centraal Bureau, Pelikaanstraat 1e, Postbus 2579, 8901 AB Leeuwarden.
Informatie en aanmelding, tel. 0900-1188881.
Directie en administratie, tel. (058) 2932400, fax (058) 2131317.
Zienn biedt opvang, ondersteuning en zorg aan mensen die moeite hebben hun leven op orde te houden, zich in een crisissituatie bevinden of dak- of thuisloos zijn. Het aanbod bestaat uit: Woonondersteuning aan huis, Opvangvoorzieningen en woonvoorzieningen.

hulpverlening

Vereniging Ouders van een Overleden Kind

• Regionale afdeling Drenthe

Regiovertegenwoordiger: mw R. Schotanus, Veenakker 38, 9411 LV Beilen, tel. 06-18957192.

Justitie

Rechtbank

Rechtbank Assen

Brinkstraat 4, Postbus 30009, 9400 RA Assen, tel. (0592) 339222.

Maatschappelijk Werk

Stichting Welzijn De Wolden

tel. (0528) 378686 (werkdagen 9.00-17.00 uur).

• Zuidwolde

Oosterweg 14, 7921 GB Zuidwolde.
• Ruinen

Groene Weg 1, 7963 BX Ruinen.
• Ruinerwold

Dijkhuizen 28, 7961 AK Ruinerwold.
• de Wijk

Dorpsstraat 78, 7957 AW de Wijk.

Gespecialiseerd

Stichting Ambulante Fiom

Regionaal Bureau Groningen, Poststraat 2, 9712 ER Groningen , tel. (050) 3142020, fax (050) 3186368.

Mantelzorg

ContactPunt Mantelzorg

Oosterweg 14, 7921 GB Zuidwolde , tel. (0528) 378686.

Steunpunt Mantelzorg en Vrijwillige Thuiszorg Drenthe

Het Haagje 131, Hoogeveen, tel. (0522) 273925.
Telefonisch bereikbaar: maandag t/m donderdag 8.30-12.30 uur en 13.00-17.00 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur.

Meldlijn

Stichting Meld Misdaad Anoniem

tel. 0800-7000.
M. is de meldlijn waar je anoniem informatie kunt geven over ernstige misdrijven.

Mensenrechten

Amnesty International

Inl.: mw A.H. Roelfs, Steenderkamp 12, 7921 HE Zuidwolde, tel. (0528) 372372.

Ontwikkelingssamenwerking

Stichting Diyo Nepal

Inl.: A. en mw W. Bennink, tel. (0528) 372858.
Secr.: Bilderdijkplein 19, 7901 JM Hoogeveen
Concrete hulp wordt geboden t.a.v. onderwijs en primaire levensbehoeften, voornamelijk op het platteland van midden Nepal.

Dorcas Hulp Nederland

Bedrijvenweg 3, 1619 BK Andijk, tel. (0228) 595900, fax (0228) 59278.

Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood

Inl. Kledingdepot.: J. Gorter, Zorgboerderij De Naoberhoeve, Pesserweg 4, 7932 PC Echten, tel. (0528) 251121.
Inzameling van nog goede, bruikbare kleding, schoenen en huishoudtextiel.

Stichting COS Noordoost

Papenstraat 5, 8011 PL Zwolle, tel. (038) 4211925.

Stichting Hulp Vervolgde Christenen

Dorpsweg 85, 4221 LJ Hoogblokland, tel. (0183) 563628, fax (0183) 565481.
Voor hulp aan vervolgde en noodlijdende christenen in alle delen van de wereld.

De Leprastichting

Wibautstraat 137k, Postbus 95005, 1090 HA Amsterdam, tel. (020) 5950500, fax (020) 6680823.

Simavi

Fonteinlaan 5, 2012 JG Haarlem, tel. (023) 5318055, fax (023) 5328538.

Oost- en midden europa hulp en kledinginzameling

Stichting Ruinen/Hoogeveen voor Roemenië

Inl.: J.E. van den Berg, Schierbosweg 7, 7973 JC Darp, tel. (0521) 341365.

Rechtshulp

Advocaten

Advocatenkantoor Freijters

Mr. M.C.J. Freijters, Langedijk 1, 7858 PJ Koekange, tel. (0522) 468014, fax (0522) 465853.

Munk Advocaten

Bloemberg 20, 7924 PW Veeningen, tel. (0528) 391819, fax (0528) 391820 (woonhuis.

De Scheidingsmakelaar

Wethouder Timmermansstraat 5, 7951 SH Staphorst, tel. 06-44624364.

Arslan Wiekeraad & Ter Wee Advocaten

Mr. A.J. ter Wee, p/a Armweide 6, 7963 RT Ruinen, tel. 06-46246306.

Juridisch loket

Juridisch Loket

tel. 0900-8020 (€ 0,10/min, iedere werkdag 9.00-20.00 uur), fax (0592) 302117.

• Assen

Overcingellaan 7, 9401 LA Assen.
• Emmen

Hoofdstraat 54, 7811 ER Emmen.
Openingstijden: werkdagen 9.00-17.00 uur.

Relaties en seksualiteit

Centrum voor Seksuele Gezondheid Noord Nederland – Stimezo

Radesingel 11, 9711 ED Groningen, tel. (050) 3132250, fax (050) 3112822.

Protestantse werkgroep Homo en Kerk

Secr.: mw J.A. Heming, Kuyperstraat 48, 7942 BR Meppel , tel. (0522) 258471.

Vereniging Landelijke Kontaktgroep Travestie en Transseksualiteit.

Postbus 11575, 1001 GN Amsterdam, tel. 06-25435865.

Rode Kruis

Rode Kruis, afdeling De Wolden

Penningm.: J. Jansen, Esweg 90, 7963 CK Ruinen, tel. (0522) 442790.

Slachtofferhulp

Slachtofferhulp Nederland, Regio Noord

tel. 0900-0101 (lokaal tarief).
Geopend: werkdagen 9.00-17.00 uur.
Slachtofferhulp biedt praktische, juridische en emotionele ondersteuning na een misdrijf of verkeersongeluk.

Sociaal cultureel Werk

Stichting Welzijn De Wolden

Oosterweg 14, Postbus 2, 7920 AA Zuidwolde , tel. (0528) 378686.

• Locatie Ruinen

Groene Weg 1 (ontmoetingscentrum De Tump), Postbus 2, 7920 AA Zuidwolde, tel. (0522) 478500.

• Locatie Ruinerwold

Dijkhuizen 28, Postbus 2, 7920 AA Zuidwolde, tel. (0522) 488400.

• Locatie de Wijk/Koekange

Dorpsstraat 78 (ontmoetingscentrum De Havezate), Postbus 2, 7920 AA Zuidwolde, tel. (0522) 444200.

• Locatie Zuidwolde

Oosterweg 14 (welzijnscentrum De Boerhoorn), Postbus 2, 7920 AA Zuidwolde, tel. (0528) 378686.
Functies: ontmoeting en recreatie, vorming en educatie, cultuur en creativiteit, belangenbehartiging en activering, dienstverlening en voorlichting, afstemming en coördinatie, signalering.
Taakvelden: kinderwerk, jongerenwerk, cursuswerk, ouderenwerk, opbouwwerk, informatie en advies, verhuur van ruimtes en advies, maatschappelijk werk, steunpunt vrijwilligerswerk, contactpunt, mantelzorg, sociale activering, verhuur van ruimtes en dienstverlening.

Telefonische Hulpdiensten

Korrelatie

tel. 0900-1450 (€ 0,15/min, op werkdagen 9.00-18.00 uur).

Meldpunt Huiselijk Geweld Drenthe

tel. 0900-3711711.
Bij het meldpunt kunnen slachtoffers, daders, betrokkenen en professionals van de provincie Drenthe huiselijk geweld melden en informatie en advies krijgen.

Hulplijn Vermiste Personen

tel. 0800-8376478 (0800-VERMIST), fax (070) 4455835.

Meldpunt Openbare Geestelijke GezondheidsZorg – OGGZ

tel. 0900-3722722.
Bij het meldpunt kan iedereen die zich zorgen maakt over iemand die wel hulp nodig heeft maar dit zelf niet wil of kan vragen, hier melding van maken.

Sensoor

tel. 0900-0767 (€ 0,05/min, 24 uur per dag bereikbaar, 7 dagen per week).
Altijd tijd voor een gesprek. Vertrouwelijk en anoniem.
(Voorheen SOS Telefonische Hulpdienst).

Tegen Haar Wil, Drenthe

tel. (0592) 347444 (maandag t/m donderdag 14.00-22.00 uur).
Hulpdienst voor slachtoffers van seksueel geweld, stalking en/of huiselijk geweld. Je kunt bij ons terecht voor inlichtingen, advies, ondersteuning en begeleiding.
Je kunt ook anoniem bellen.

Telefonische Hulpdienst Agrariërs

Postbus 1434, 8001 BK Zwolle, tel. 0800-0240021 (gratis), (038) 4268991 of (038) 4268990 (kantoor).
Bereikbaar: dinsdag, woensdag en vrijdag 10.00-15.00 uur, donderdag 19.00-22.30 uur.
Voor agrariërs, anonimiteit verzekerd.

Uitvaartverzorging

Algemeen

Stichting Centrum voor Uitvaartinformatie

Postbus 69, 7500 AB Enschede, tel. 0800-4444000.

Begraafplaatsen

Begraafplaats Hervormde Gemeente Koekange

Kerklaan 20, 7958 SN Koekange.
Inl.: A. Buiter, Oshaarseweg 64, 7958 PN Koekange, tel. (0522) 451682.

Bijzondere Begraafplaats Berghuizen

Aan De Weidenweg.
Inl.: H. Geerts, Prinses Christinalaan 2, 7958 SK Koekange, tel. (0522) 452585.

Gemeentelijke Begraafplaatsen in Echten, Ruinen, Ruinerwold, de Wijk, Zuidwolde

Inl.: afd. IED, cluster burgerzaken, tel. (0528) 378200, fax (0528) 378228.

Crematorium

Crematorium en Uitvaartcentrum Reestborgh

Zomerdijk 10a, 7942 JT Meppel, tel. (0522) 253071, fax (0522) 241017.

Rouwverwerking

Stichting Nabestaanden na Zelfdoding Drenthe

Inl.: mw G. Luning, Kerkdijk 13, 7964 KA Ansen, tel. (0522) 471070 of (0592) 346111.
Begeleiding en geven van voorlichting aan nabestaanden van suïcide in gespreksgroepen, aan maatschappelijke groeperingen en via individuele contacten.

Uitvaartverzorgers

Annerie Kremer Uitvaartzorg

Steenwijkerstraatweg 49, 7942 HM Meppel, tel. (0522) 245021.
Voor het melden van een overlijden dag en nacht bereikbaar. Ongeacht of en waar u verzekerd bent mag u zelf een keuze maken welke uitvaartonderneming uw afscheid begeleidt. Een afscheid op eigen wijze.

Begrafenisvereniging De Laatste Eer, afdeling Alteveer/Kerkenveld

Inl.: K. Westerbeek, Alteveer 93, 7927 PC Alteveer, tel. (0528) 361480.

Begrafenisvereniging De Laatste Eer Drogteropslagen e.o.

Uitvaartverzorger: mw R. Zanting-de Groot, Kerspel 2, 7921 WD Zuidwolde, tel. (0528) 371035 of 06-53757962.
Inl.: J. van der Veen, Drogtersopslgen 40a, 7705 PH Drogtersopslagen, tel. (0523) 614881.

Begrafenisvereniging RIP de Wijk e.o.

Uitvaartverzorger: Yarden uitvaartverzorging, tel. 0800-8192.
Secr.: J.T. Schipper, Nic. Ten Woldeweg 25, 7957 CW de Wijk , tel. (0522) 441877.
Ledenadm.: Dorpstraat 75, 7957 AT de Wijk, tel. (0522) 442672.

Uitvaartvereniging De Laatste Eer, afdeling Ruinen/Ansen/Echten

Secr.: H.J. Scheper, Meppelerweg 14, 7963 RW Ruinen, tel. (0522) 471818 (vereniging).
Bij overlijden bellen de heer C.C. Wassink, tel. (0522) 281878 (dag en nacht).

Uitvaartvereniging Memento Mori

• Ruinerwold

Secr.: A.J. Luten, Fazantlaan 15, 7961 AP Ruinerwold, tel. (0522) 481913.
Melding overlijden: tel. (0522) 251939 (24 uur per dag, 7 dagen per week).

• Zuidwolde

Uitvaartverzorger: mw R. Zanting-de Groot, Kerspel 2, 7921 WD Zuidwolde, tel. (0528) 371035 of 06-53757962.

Inl.: mw F.G. Wierbos-Klein, Braamskamp 13, 7921 HA Zuidwolde, tel. (0528) 372585.

Uitvaartvereniging Pesse/Fluitenberg

Secr. en ledenadm.: B. Benning, Veldbrake 44, 7933 PW Pesse, tel. (0528) 241348.
Bij overlijden bellen met Yarden Hoogeveen, tel. (0528) 262571 (dag en nacht).

Uitvaartverzorging Zuidwolde Dr. e.o.

Uitvaartverzorger: mw R. Zanting-de Groot, Kerspel 2, 7921 WD Zuidwolde, tel. (0528) 371035 of 06-53757962, fax (0528) 374259.

Zowel voor leden van uitvaartverenigingen Memento Mori en DLE Drogteropslagen en uitvaartverzekeringen, als ook voor niet-leden.

Yarden Uitvaartcentrum

Alteveerstraat 136, 7907 AC Hoogeveen, tel. (0528) 262571.
Inl.: tel. 0800-1292 (gratis).
Bij overlijden: tel. 0800-8192 (gratis).

Verslavingszorg

Alcohol Infolijn

tel. 0900-5002021 (€ 0,10/min).

Drugs Infolijn

tel. 0900-1995 (€ 0,10/min, 24 uur per dag bereikbaar, 7 dagen per week).
Gesprek met medewerker: maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur.

Landelijke Stichting Ouders en Verwanten van Druggebruikers – LSOVD

Postbus 12132, 3501 AC Utrecht, tel. (030) 2544300
Telefonische hulpdienst: tel. 0900-5152244 (€ 0,20/min, maandag t/m vrijdag 10.00-22.00 uur).

Verslavingszorg Noord Nederland, regio Drenthe

internet: www.vnn.nl

• Voorlichting en preventie

Overcingellaan 19, 9401 LA Assen, tel. (0592) 3066666.

• Hulpverlening en reclassering

Van Goghlaan 1a, 7901 GK Hoogeveen, tel. (0528) 264602.
Parallelweg 36, 7822 GM Emmen, tel. (0591) 614660.
Overcingellaan 19, 9401 LA Assen, tel. (0592) 3066666.
Geeft vrijblijvende informatie en advies over middelengebruik en verslavingsproblematiek. Biedt daarnaast hulp aan mensen die door overmatig gebruik van alcohol, drugs, medicijnen of door overmatig gokken in de problemen zijn gekomen.
Spreekuur: maandag t/m vrijdag 8.30-12.30 uur en 13.00-17.00 uur.

Vluchtelingenwerk

Stichting Vluchtelingenwerk De Wolden

Inl.: mw A.M.J. Oppers-van Woerkom, Boterbloempad 2, 7921 LN Zuidwolde, tel. (0528) 372889.

Vrijwilligerswerk

Maatjesproject Drenthe

Witte Valkstraat 1, Postbus 30.000, 9410 RA Beilen, tel. (0592) 334748.

Het Maatjesproject bemiddelt in sociaal contact tussen mensen met een psychiatrische handicap en vrijwilligers.

Steunpunt Vrijwilligerswerk De Wolden

Oosterweg 14, 7921 GB Zuidwolde, tel. (0528) 378686.
Het steunpunt Vrijwilligerswerk De Wolden brengt mensen met belangstelling voor vrijwilligerswerk en vrijwilligersorganisaties bij elkaar.

Zonnebloem

Nationale Vereniging De Zonnebloem

• Plaatselijke afdeling De Wolden

Secr.: mw L. Boerman, Hoge Linthorst 9, 7958 NZ Koekange.
Tel 0522-452013 mailadres: lammieboerman@gmail.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.