Het dorpshuis De Veldhoek in Koekangerveld wordt voorzien van zonnepanelen, hierdoor gaat het energieverbruik voor het dorpshuis de komende tientallen jaren aanzienlijk omlaag. In de hal van het dorpshuis komt een display te hangen waarop kan worden afgelezen hoeveel energie er bespaard wordt. De zonnepanelen worden mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de NAM.

Het initiatief komt voort uit gesprekken tussen de NAM, gemeente De Wolden, het bestuur van de Belangengroep Koekangerveld en het stichtingsbestuur van de Veldhoek. De panelen worden geleverd en geïnstalleerd door installatiebedrijf Van Dijk uit Koekange. (Voorheen Ruinerwold). De panelen worden maandag 26 en dinsdag 27 november gemonteerd.

NAM is al jaren actief in de driehoek Echten, Koekagerveld en Koekange. De eerste boring vond plaats in 1949. Ook de komende jaren zal de NAM nog actief zijn in de regio. Dankzij toepassing van nieuwe technieken kan er meer gas uit bestaande velden gewonnen worden, in het geval van Koekange zal er zo’n 10% meer aardgas worden gewonnen dat anders in de grond zou achterblijven.

Overal waar de NAM in Nederland aanwezig is, wil ze een goede buur zijn voor de omwonenden. Door contacten met de lokale omgeving en bijvoorbeeld het steunen van lokale initiatieven die betrekking hebben op het leefbaar houden van de omgeving. NAM heeft hiervoor een actief donatie- en sponsorbeleid. De belangrijkste reden voor een toekenning van een donatie is dus ook ‘nabuurschap’. Jaarlijks doen circa 600 verenigingen en instanties een beroep op het Donatiefonds. Bij de toekenning streeft de NAM naar een zekere mate van spreiding. Daarnaast sponsort NAM in Nederland een aantal langdurige projecten en eenmalige initiatieven.
Afgelopen zomer werden al zonnepanelen geschonken aan het Dorpshuis van Koekange.