Jaarvergadering Vrouwen van Nu 14 januari 2020.

Opening: De voorzitter Alida Rooze-ten Oever heet iedereen hartelijk welkom en wenst allen een gezond Nieuwjaar en dat we er met elkaar een mooi jaar van maken! Een bijzonder woord van welkom voor onze gastspreker voor deze avond de heer v.d. Zee van de Stichting wensambulance.

Stichting wensambulance: Dhr. V.d.Zee vertelt aan de hand van beelden hoe de stichting is ontstaan. De ambulancechauffeur Kees vervoerde in 2007 een ernstig zieke zeeman. Onderweg naar het ziekenhuis maakten ze een omweg via het Vlaardings havenhoofd. Diep geroerd door het intense geluk dat de zieke hierdoor beleefde regelde hij een rondvaart voor hem door het Rotterdamse havengebied. Hij leende een ambulance voor het vervoer. En hij dacht dat er veel meer laatste levenswensen konden vervuld! Nog geen 2 mnd. later was de Stichting wensambulance een feit. Inmiddels worden er iedere dag meerdere wensen vervuld en zijn er wel ruim 200 goed opgeleide vrijwilligers; 7 ambulances en een eigen pand met 2 betaalde medewerkers en zijn er al 13760 wensen vervuld! Iedere patiënt krijgt een beer als aandenken!

Stichting Wensambulance vervult de wensen van mensen die lijden aan een ongeneeslijke ziekt en niet lang meer te leven hebben! Het gaat soms om hele kleine dingen die voor een terminaal zieke patiënt belangrijk zijn maar niet meer mogelijk doordat zij/hij niet meer mobiel is en niet op een gewone manier vervoerd kan worden. Elke wens is welkom of hij nu groot of klein is en bedoeld voor een oudere, volwassene of kind. Alle wensen worden gratis vervuld door heel Europa. Een wens indienen kan door het invullen van een intakeformulier op de website Stichting wensambulance. Stichting wensambulance doet dit gratis maar dit kan niet zonder giften van talloze mensen, ’verenigingen en bedrijven ! Naamsbekendheid is hierbij erg belangrijk!
In de pauze verkoopt dhr. v.d. Zee kleurboeken en daarna laat hij een aantal wensen van mensen op beeld zien! Een erg interessante lezing die geboeid werd gevolgd. De voorzitter bedankt hem vergezeld van een attent

Contributie: volgen jaar 2021 €54,50

Bestuursverkiezing: Na 5jaar en niet herkiesbaar Jantje Everts-Trip. Anneke Runhart-Koopman wordt voor haar gekozen! Geesje Timmerman-Nijhoving atredend haar functie wordt met 1 jaar verlengd!
Huldiging jubilarissen: 55 jaar mevr. Roelie Knippels-Doldersum; 50 jaar mevr.Lucia Kleene-Thies, mevr Henny v.d. Linde-Doosje, mevr. Gré Huizenga-Leungs, mevr. Alie Slomp-Kloeze; 25 jaar mevr. Jannie de Vries-Lantinga, mevr. Alie Benak-Slagter

Op de foto ontbreekt mevr. Gré Huizenga-Leungs
Voorstel nieuw goed doel: Stichting wensambulance

Afscheid Jantje Everts-Trip
Bij binnenkomst hebben de leden haar een bloem gegeven wat samen een prachtig boeket werd! De voorzitter bedankte haar voor haar inzet binnen het bestuur deze 5 jaar en overhandigde haar een ingelijste handlettering en een vaas met het logo en een boeket bloemen. Het bestuur deed een stukje met een refrein die de zaal kon meezingen!
Jantje bedankte iedereen en deelde mee dat ze om gezondheidsredenen eerder stopt! Ze wenste Anneke in het bestuur veel succes en hoopte dat ze weer veel in de zaal aanwezig mag zijn
Rondvraag Geesje v.d Berg deelt mee dat de agrarische dag dit jaar in Echten 24 februari 2020 is Nadere informatie volgt op de volgende uitnodiging
Sluiting: De voorzitter Alida Rooze- ten Oever wenst iedereen een wel thuis!
Volgende vergadering: maandag 24februari 2020 met de culturele commissie!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.