Jongerenwerk en wijkagenten samen de straat op

Na een succesvolle pilot wordt de werkwijze structureel ingevoerd.
De jongerenwerker en de wijkagent werken in De Wolden samen aan het voorkomen en terugdringen van overlast veroorzaakt door jongeren. Ze gaan samen de straat op om jongeren aan te spreken. Zo wordt duidelijk wie er in jongerengroepen zitten, en op welke locaties en tijdstippen deze groepen op straat zijn. Het Centrum voor Jeugd en Gezin ondersteunt het koppel. Burgemeester Roger de Groot van De Wolden: “Deze samenwerking is gestart als een pilot en is positief verlopen. De aanpak heeft verschillende voordelen. Samen in gesprek gaan met de jongeren zelf, is een grote plus.”

Door het uitwisselen van informatie tussen jongerenwerker en wijkagenten komen jeugdgroepen sneller in beeld. Hierdoor is het makkelijker achterliggende problematiek te signaleren en jongeren eventueel door te verwijzen naar hulpverlening. De Groot vervolgt: “Ook de omgeving van de jongeren betrekken we op deze manier sneller bij de aanpak van jongerenoverlast. Dit vermindert onrust en creëert meer begrip voor elkaar.”

Samenwerkingsdocument
Zowel politie en jongerenwerk als gemeente zijn positief over de aanpak. Daarom is besloten een samenwerkingsdocument te ondertekenen en het koppelwerk structureel in te voeren. Burgemeester Roger de Groot: “Jongeren willen elkaar ontmoeten en doen dat bijvoorbeeld op school, bij sportclubs, in de keet maar ook op straat. Sommige inwoners ervaren hierdoor wel eens overlast. Die overlast willen we beperken. Niet door jongeren weg te sturen maar door ze aan te spreken en zo nodig te helpen. Ik ben blij dat we met het ondertekenen van het samenwerkingsdocument nu structureel hieraan werken.”

Veiligheidsbeleid
De gemeente werkt vanuit het integraal veiligheidsbeleid aan een samenhangend pakket van maatregelen om jongerenoverlast te voorkomen en te beperken. Het koppelwerk is een onderdeel van de aanpak. Het uitgangspunt hierbij is ‘voorkomen is beter dan genezen’. Om tot een sluitende aanpak te komen wordt vanuit het integraal jeugdbeleid onder andere gewerkt aan hangplekkenbeleid en vanuit het integraal veiligheidsbeleid aan handhaving in de openbare ruimte.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.