Koninklijke onderscheiding voor Herman Steendam

Dit jaar werden twee Koninklijke onderscheidingen uitgereikt bij de Algemene gelegenheid van Koningsdag. Burgemeester Inge Nieuwenhuizen heeft de gelukkigen in de raadszaal van het gemeentehuis ontvangen en daar de versierselen overhandigd. Met deze uitreiking werd Herman Steendam uit Ruinerwold Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en Hendrik Jan Benning uit Echten Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Toespraak Inge C.J. Nieuwenhuizen
Beste meneer Steendam, u stond op met het idee dat het vandaag een feestdag is. Dat klopt. Uw schoondochter is jarig. Hartelijk gefeliciteerd. Uw vrouw Mirjam heeft een appeltaart gebakken en u zou vandaag naar Zwolle gaan om de verjaardag te vieren.
Maar eerst moest er nog even een kastje opgehaald worden. Dat laatste klopt niet Het is een vals voorwendsel geweest om u hierheen te lokken. Het is een dubbele feestdag.

Uw familie en vrienden zijn hier aanwezig. Want er staat u iets bijzonders te wachten. Vanaf 1993 doet u belangeloos op diverse fronten vrijwilligerswerk voor de samenleving. Vrijwilligers zoals u zijn het fundament van onze maatschappij. Een greep uit uw bijdrage.

U bent betrokken bij de Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclub. U redigeert de digitale nieuwsbrieven en verzorgt de schriftelijke communicatie. Daarnaast heeft u in belangrijke mate het beleid ten aanzien van de verzekeringen van klassieke voertuigen bepaald en voert u om de paar jaar een onderzoek uit naar de kwaliteit van de relevante verzekeringspolissen in de markt. U heeft zogenaamde ’taxatiedagen’ ingevoerd voor de taxateurs van historische voertuigen. En als men niet deelneemt aan deze dagen, dan kan het predicaat ‘FEHAC goedgekeurd taxatierapport’ niet gevoerd worden. Verder bent u als jurist actief lid van de commissie juridische zaken en fungeert u als klankbord voor het bestuur en bestuursleden. Tenslotte neemt u regelmatig zitting in de jury van toonaangevende oldtimerevenementen, zoals de jaarlijkse Nationale Oldtimerdag in Lelystad. En nu ben ik natuurlijk wel benieuwd of u zelf ook een oldtimer bezit en welke dat dan is?

Vanaf 1997 bent u in de kerk als ouderling en als diaken zeer toegewijd. Gedurende twaalf jaar als kerkrentmeester en als voorzitter van de ‘beheerscommissie’. De periode daarna was een spannende tijd, omdat er een kerkgebouw weg moest in De Bilt.
Niemand wilde het zijne wegdoen. Bij verhitte gemoederen bleef u rustig en bepleitte u de grote lijnen en het algemeen belang. Na uw verhuizing bent u tegenwoordig penningmeester van het koor ‘Con Amore’ van de Hervormde gemeente in Ruinerwold. Bent u ook in artistieke zin lid van het koor of dat niet?

Sinds het overlijden van beeldhouwer Niel Steenbergen in maart 1997, heeft u het omvangrijke archief gesystematiseerd en gerubriceerd, veelal in samenspraak met het Stedelijk Museum Breda, waar het museaal beheer van het grootste deel van het werk van Niel Steenbergen middels bruikleen plaatsvindt. U bent als het ware de wegwijzer in het werk van Niel Steenbergen. Het lijvige oeuvre-overzicht ‘Schepping in Beelden’ van kunsthistoricus Wouter van der Kam, had niet tot stand kunnen komen zonder uw kennis en ondersteuning. In 2020 is met uw enthousiaste en kundige begeleiding het archief professioneel gedigitaliseerd.

En dan slaan we een heel andere richting in. Vanaf 2001 trad u toe tot de staf van de toenmalige Regionaal Militair Commandant Midden in Amersfoort. Met een kleine 30 reservisten werd een poule van reserveofficieren gevormd die de operaties van de staf RMC in de provincies Utrecht en Flevoland uitvoerden of ondersteunden. U vervolgde deze rol bij de staf van RMC-West in De Haag, waarbij u werd ingezet in de Veiligheidsregio Utrecht. Na 2010 nam u de rol van projectofficier op zich, u heeft een half jaar het hoofd Nationale operatien waargenomen en diverse oefeningen op gebied van civiel-militaire samenwerking meegemaakt en georganiseerd.

U gaat door waar anderen stoppen in de bescherming wat ons dierbaar is. Mede op grond van uw juridische achtergrond, bent u twee maal uitgezonden naar het voormalige

Joegoslavië en één keer naar Afghanistan. U had, en heeft nog steeds, een sterk thuisfront achter u staan, een voorwaarde om dit belangrijke werk te doen. Velen beseffen niet wat het is voor de familie van een militair om man en vader een lange tijd te moeten missen. Mirjam zorgde dat het thuis doordraaide en u kreeg daardoor de ruimte om u maximaal op uw belangrijke taak in de missie te focussen.

U was ‘senior national representative’ van de staf die op Kreta terugkerende Nederlandse militairen uit Afghanistan ontving en het adaptatieprogramma verzorgde. Daar kwamen de indringende verhalen van jonge mensen in een vredesmissie op tafel. De vredesmissie had in Afghanistan een ander gezicht en eiste levens.

Wellicht is dat de aanleiding geweest voor uw inzet voor het Fonds 1815? Eerst als lid en sinds 2019 als voorzitter van de Districtscommissie Noord. In deze functie brengt u het Fonds onder de aandacht van de doelgroep, zoals veteranen en mensen die ‘dienst ongeschikt’ zijn geworden. U helpt de aanvrager bij de steunverlening en het vervolg. U maakt het verschil voor mensen en draagt zo persoonlijk bij aan een structurele stap in het proces van re-integratie in de samenleving.

U heeft, zoals men wel eens zegt, duidelijk een groen hart. Een hart voor defensie. Dat uit zich ook in het zijn van een zeer gewaardeerd en actief lid van de Traditiecommissie Koninklijke Landmacht en voorzitter van de Collectie Commissie Koninklijke Landmacht. De door u georganiseerde jaarlijkse informatiedagen worden door de deelnemers op prijs gesteld.

Vervolgens bent u voorzitter, ook na uw verhuizing naar Ruinen, van de Stichting Herdenkingsmonument Fort De Bilt. U leidt de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst en spant zich in voor het werven van financiële middelen. Fort De Bilt is tijdens de oorlogsjaren door de nazi’s gebruikt als executieplaats. Ruim 140 veroordeelde politieke gevangenen, maar ook slachtoffers van represailles of gevangengenomen verzetsstrijders waren er slachtoffer. Om dit blijvend in gedachte te houden is in 1949 de Stichting Herdenkingsmonument Fort De Bilt opgericht. Daarnaast besteden u en andere bestuursleden tijd en energie aan onderzoek naar de mensen die op Fort De Bilt zijn geëxecuteerd.

En dat is nog niet alles. En ik snap dat, want uw vrouw vertelde ‘dat u geen type bent om aan de tafelpoot te binden, want dan gaat u zich vervelen’. Dat is nooit anders geweest sinds zij u 46 jaar geleden leerde kennen. U bent ook juridisch adviseur van het hoofdbestuur van de Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Ons Leger’. U heeft steeds een grote betrokkenheid en inzet aan de dag gelegd, waarbij hij zich bepaald niet beperkte tot het geven van juridische adviezen. Buiten de vergaderingen van het hoofdbestuur, leverde u een substantiële bijdrage aan het digitaliseringsproces van het door de vereniging uitgegeven onafhankelijke defensie-magazine ‘ARMEX’. U regelde een veilige opslag voor het verenigingsarchief. En tenslotte bent u sinds drie jaar bestuurslid en secretaris van de Stichting ‘De Nationale Landstormcommissie’.

Uw landelijke inzet voor de leden van defensie als ook de slachtoffers van oorlogsgeweld wordt geroemd. U bent een daadkrachtig, betrokken en enthousiast mens. Geheel vrijwillig zet u zich in voor de samenleving. En dat al bijna dertig jaar. Het is mij daarom een eer en genoegen dat ik u mag vertellen dat het Zijne Koninklijke Hoogheid het behaagt u, Sinke Herman Steendam, op deze dag, 26 april 2022, te onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.