Multi Functionele Accommodatie (MFA) te Zuidwolde

Vorig zomer hebben wij u geïnformeerd over onze bezwaren tegen de bouw van deze dure, prestigieuze, luxe MFA. Op een inspreekavond voorafgaand aan een gemeenteraadsvergadering (juni 2019) hebben wij dit kenbaar gemaakt en vragen gesteld. Hierop kwamen veel reacties en vragen vanuit de bevolking.

Alle vragen hebben we gebundeld en verzonden naar Het college met het verzoek de vragen te beantwoorden. In februari 2020 lazen we een uitnodiging voor een informatieavond op 4 maart in het gemeentehuis voor alle inwoners van De Wolden. De vragen, die wij in de zomer van 2019 waren nog niet beantwoord. Eind februari 2020 hebben we wederom de vragen naar het College en de raadsleden gestuurd met het verzoek om antwoorden. We zijn naar de informatiebijeenkomst geweest en toen kwam de corona. De naam van de MFA is inmiddels verandert in HSC (Huus van Sport en Cultuur). Onze reactie op deze info bijeenkomst hebben wij 2 september naar het College en de raadsleden gestuurd, deze brief staat hieronder:

Geachte college- en raadsleden,

Hierbij onze reactie op de informatieavond Sport- en Kulturhus Zuidwolde op woensdag 4 maart 2020. In verband met de Covid-19 pandemie vond ik het niet gepast om eerder te reageren. Nu staat dit onderwerp op de agenda voor de Gemeenteraad in september en wil ik alsnog reageren. Vijf dagen voor deze informatieavond ontving ik een uitnodiging voor een gesprek met de wethouder over de vragen, die wij aan het College en de raadsleden hadden gestuurd. Het was moeilijk om voor de informatieavond nog een geschikt moment te vinden, toen heb ik geschreven dat we eerst de informatieavond afwachten. Eind februari ontvingen we een uitnodiging van het CDA en de PvdA, die graag van gedachten wilden wisselen over de toegestuurde vragen. Dit waren verhelderende, duidelijke gesprekken. Het financiële tekort van de jaarrekening was toen nog niet bekend.

Het verhaal over de bouw van dit luxe, prestigieuze complex wordt in onze ogen steeds ongeloofwaardiger en onbetrouwbaarder. We krijgen alleen maar meer vragen in plaats van antwoorden.
In juni 2019 wordt door de wethouder gesteld dat de bouw van de MFA haalbaar is en dat de financiële positie van De Wolden rooskleurig is. Echter ontbrak er tijdens de bespreking van de Kadernota 2020 een duidelijke en betrouwbare financiële onderbouwing van de uitgaven en inkomsten. Dan nog dringt hij erop aan om toch uiterlijk in het najaar 2019 tot een besluit te komen. Een aantal insprekers vraagt of zo’n dure investering ook verantwoord is en of er op diverse punten genoeg onderzoek naar de financiële haalbaarheid is gedaan.
De oppositie sluit zich hierbij aan, ze vragen om een financiële risicoanalyse door een onafhankelijke partij.

Uit dit onderzoek blijkt dat de geschetste situatie van de wethouder tegenvalt, de besluit-vorming wordt uitgesteld naar eind maart 2020. In februari 2020 volgt er een “uitnodiging informatiebijeenkomst over MFA” in de Wolder Courant. Iedereen is welkom en de betrokkenheid van de inwoners wordt op prijs gesteld, zoals over de keuze van de architect. Helaas moest er een motie van PvdA en GroenLinks aan te pas komen om deze bijeenkomst openbaar te maken en de architecten waren inmiddels al bezig!

In een zeer matig gehouden presentatie van de wethouder nam hij ons mee in de plannen. Tijdens de PowerPointpresentatie op deze info avond kregen we inkijk in een kleedkamer van de sporthal om de verouderde status van het gebouw te onderstrepen. De wethouder noemde het Russische toestanden en sterk gedateerd. In onze ogen zal nieuw tegelwerk, waterbesparende douchekoppen, nieuw sanitair, een verfbeurt, nieuwe ledverlichting met bewegingscensoren de hele kleedkamer weer “up to date” maken. Bovendien moet er een goed ventilatiesysteem in de sporthal komen zodat sporten daar ook weer mogelijk is. Dit zal geen miljoenen euro’s kosten en zo kunnen we wellicht de al aangekondigde bezuinigingen van € 1,2 miljoen terugdraaien. Moeten we een goede fundering, een degelijke staal-constructie, stevige muren e.d. afbreken voor een gedateerde sporthal? En dit geldt ook voor het afbreken van de bibliotheek en de Boerhoorn. Hoeveel afval zal er komen na de sloop en hoeveel materialen moeten weer onttrokken worden aan onze aarde voor nieuwbouw? En dat voor een gemeente die zoekt naar een oplossing voor het terugdringen van het afval. Is dit duurzaamheid?

In het verslag van deze bijeenkomst in de Wolder Courant dd. 11 maart 2020 konden we enkele vragen lezen en werd er geschreven dat er maar een enkele zorg was.
De vragen van heren uit Ruinen en De Wijk over de financiële aangelegenheden bleven onbeantwoord, evenals een aantal vragen vanuit de verenigingen. Slechts een enkele vraag werd beantwoord. Overleg met de gebruikers volgt nog, aldus de wethouder.

Een laatste opmerking m.b.t. desinformatie over dit verslag: er staat dat een inwoner uit Ruinerwold vroeg naar mogelijke investeringen in de andere kernen. Dit klopt niet, want deze vraag werd gesteld door een inwoner uit Ansen. De inwoonster van Ruinerwold (ondergetekende) heeft gezegd dat zij in februari vragen van inwoners uit De Wolden naar het College en de Raad heeft gestuurd en daarop graag antwoorden wil. Zij deelt mee dat ze zich aansluit bij de vragen en ongerustheid van inwoners uit De Wijk, Koekange en Ruinen over de financiën en investeringsmogelijkheden van De Wolden voor de komende jaren.

Helaas kon op al deze vragen geen antwoord worden gegeven. (Is dit niet meer een vergelijking met Russische toestanden?)
Hoe kon er in juni 2019 op besluitvorming worden aangedrongen om dit plan dit realiseren terwijl er nú nog zoveel vragen zijn en de besluitvorming weer uitgesteld wordt? Geloofwaardigheid, handelen uit emoties en eigen belang? Hoe ver wil een wethouder gaan in financieel onzekere tijden, vragen veel inwoners zich af. Ook heb ik deze avond aangegeven dat ik het verhaal van duurzaamheid mis, er zijn zoveel voorbeelden van heel oude gebouwen, die prima duurzaam gerenoveerd zijn. In de persberichten van een enkele media werd steeds een heel positief beeld over deze MFA geschetst, kritische vragen of opmerkingen werden achterwege gelaten. Alleen het op tijd realiseren van deze MFA schijnt voor de wethouder belangrijk te zijn.

Ik vind dat de inwoners recht hebben op eerlijke informatie over zo’n hoog investerings-bedrag (€ 13,7 miljoen, prijspeil 2018), waaraan alle inwoners uit De Wolden zouden moeten meebetalen en de raad had ook besloten tot een investeringsplafond van maximaal € 4 miljoen per jaar. Bovendien moet er ook bij dit project rekening worden gehouden met hoger uitvallende kosten dan wordt begroot. Wat gebeurt er als bij de inschrijvingen of tijdens de bouw blijkt dat de kosten boven het begrote bedrag uitkomen?

In 2050 moeten alle sportvoorzieningen klimaatneutraal zijn, gaan we dat halen? Of gaat het alleen om scoren op korte termijn en niet om de financiële positie, met de noodzakelijke renovaties en de duurzaamheid voor de lange termijn voor álle sportaccommodaties in De Wolden. Zijn de plannen daarvoor al ontwikkeld, we zien die concrete plannen met belangstelling tegemoet.
Dergelijke vragen hebben wij gesteld en we verwachten schriftelijke antwoorden. Wij blijven van mening dat moet worden afgezien van optie 3 van een MFA en gekozen moet worden voor soberheid en noodzakelijkheid. Behalve meer duidelijkheid over de plannen van het college in het sociaal domein en de duurzaamheid zullen nu en in de toekomst ongetwijfeld ook de economische en maatschappelijke gevolgen van de Covid 19-crisis nog een rol gaan spelen.

Een buitengewoon dure, prestigieus, luxe project past hier volgens ons niet in. De uitspraken: “Bezint eer gij begint” en “Hoogmoed komt voor de val” zullen beter van toepassing zijn als “Durven en doen”. Ik wens u allen veel wijsheid toe en vind dat al onze vragen, de gestelde vragen op de informatie avond en uw eigen vragen beantwoord moeten worden alvorens besluitvorming plaatsvindt.
Hartelijke groet,
Trijnie de Boer

2 gedachten over “Multi Functionele Accommodatie (MFA) te Zuidwolde

 • 11 september 2020 om 19:05
  Permalink

  top Trijnie en zo is het , antwoorden heeft de wethouder niet ,want deze meneer kan denk ik niet zo goed rekenen, en het maakt deze meneer ook niet uit wat het kost , als hij maar een naambordje krijgt op een straat of gebouw. Nou dan heb ik een verrassing, want wij hebben al een fa(nt)zandlaan.

  Beantwoorden
 • 21 september 2020 om 22:16
  Permalink

  Belachelijk zo een duur en overbodig gebouw. Laten ze het geld besteden aan locale voorzieningen in de dorpen!

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.