Ondanks onzekere toekomst blijft De Wolden investeren

Het college van De Wolden heeft de Kaderbrief 2023 aangeboden aan de gemeenteraad. Normaal vraagt het college aan de raad de kaders voor de komende programmabegroting 2023 te stellen. Om twee redenen wordt dit nu niet gedaan. Als gevolg van de onduidelijkheid over de rijksuitkering gemeentefonds is met name het financiële plaatje voor 2026 van gemeenten onzeker, ook voor De Wolden. Daarnaast vraagt het nieuwe collegeprogramma ‘De Wolden geeft energie’ nog een uitwerking in cijfers.

Financiële situatie
Wethouder Egbert van Dijk geeft aan dat het op dit moment nog te vroeg is om alle financiële gevolgen in beeld te hebben. Bij de begrotingsbehandeling in november verwacht het college voldoende gegevens te hebben zodat de gemeenteraad keuzes kan maken met betrekking tot de financiële situatie.

Van Dijk: ‘Hoewel de jaarrekening 2021 een positief saldo vertoont, komt dit hoofdzakelijk door incidentele meevallers. We moeten de vinger dus aan de pols houden. Daarom komen we in november mogelijk met voorstellen om bij te sturen. Dit komt vooral doordat het Rijk voor de laatste jaarschijf 2026 van de komende bestuursperiode, geen zekerheid geeft over de omvang van de belangrijke gemeentefondsuitkering. Deze zal volgens de huidige berichten vanaf 2026 voor De Wolden afnemen met maar liefst € 2,2 miljoen per jaar.

Lopende projecten
Ondanks de onzekere situatie blijft De Wolden een gemeente die volop actief is met verschillende plannen. De gemeente werkt hard aan de realisering van alle lopende plannen en projecten, zoals het ‘Huus veur Sport & Cultuur’, het vervolg van het fietspadenplan en verschillende verkeersmaatregelen. In verband met de huidige loon- en prijsstijgingen is het een uitdaging al deze plannen te realiseren binnen de beschikbaar gestelde kredieten.

Geld voor initiatieven samenleving
In de Kaderbrief 2023 zijn wel enkele speerpunten en plannen van de gemeente voor het komende jaar benoemd. Het college doelt daarbij op het mogelijk voortzetten van de subsidieregeling ‘Initiatiefrijk De Wolden’. Dit is in lijn met het collegeprogramma. Van Dijk: ‘We zijn een actieve en betrokken gemeente die goede plannen van inwoners en ondernemers omarmt. We denken graag mee met hun ideeën en kunnen eventueel een financiële bijdrage leveren om plannen verder te helpen. Denk daarbij ook aan het instellen van het ‘Transitiefonds toekomstgerichte landbouw’.

Meer informatie
De gemeenteraad behandelt de Kaderbrief op donderdag 30 juni 2022 a.s. De Kaderbrief 2023 is in te zien in het gemeentehuis en na te lezen op dewolden.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.