Onderhoud Halfverhardingspaden

Vanaf maandag 24 april tot en met 19 mei gaat de firma Bloemert Meppel BV onderhoud uitvoeren aan de halfverhardingspaden in de omgeving van Ruinerwold. Het betreft de paden rondom de kerk (Blijdenstein) en het pad tussen de Buitenhuizerweg en de Pieter Jochemswal.

De werkzaamheden bestaan globaal uit het verwijderen van overgroeiend gras, het profileren van de bestaande paden en het aanbrengen van een nieuwe toplaag van Schots Graniet.
Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren is het noodzakelijk om de paden geheel of gedeeltelijk af te sluiten voor fietsers en voetgangers. Er zal geen omleiding worden aangegeven.
Dorpsbelangenvereniging Ruinerwold/Berghuizen

Volg ons ook op Facebook en Twitter

info@dbvruinerwoldberghuizen.nl

Dorpsbelangen

Bestuurslid van Dorpsbelangen