Perenverkoop

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Elke eerste zaterdag van oktober is de traditionele perenverkoop aan de dokter Larijweg in Ruinerwold. Hierbij een klein stukje historie en uitleg over de gang van zaken tijdens de perenverkoop.

In 1925 is door de gemeente begonnen met de beplanting van 1422 stuks perenbomen, waaronder de Winterjan, Winterloutje, IJsbout, Brederode, Kamperveen en Boerengroen. Tegenwoordig staan er nog ruim 1100 perenbomen langs de hele Larijweg. Vervanging is soms moeilijk omdat er zeldzame rassen tussen staan. Die zijn niet altijd voorhanden. Het moeten zogenaamde hoogstamrassen zijn, terwijl de kwekers zich voornamelijk toeleggen op bomen met een hoogte waarbij door de tuinders op reikhoogte kan worden geplukt. De bekendste van de nu nog aanwezige 23 rassen zijn: de Winterjan, Winterloutje, Winterrietpeer, Gieser Wildeman, de Zoete Brederode, Saint Remy en het Boerengroentje.

Op de eerste zaterdag van oktober worden de perenbomen opgedeeld in perceeltjes van een of meerdere bomen en verkocht aan de meestbiedende. Op dezelfde dag moeten de peren worden geplukt voor 24 uur ‘s nachts. Voor en na die tijd, mag er geraapt worden, maar niet geschud. De “sociale controle” vanuit de buurt werkt hierbij prima.
Om 9 uur gaat de pander of veilingmeester, samen met zijn gevolg op stap. Frans Bork is de veilingmeester, Gezienus Brouwer geeft de te verkopen percelen aan (1 of meer bomen), Piet Stevens is de man van de kassa en Roelof Tabak houdt de administratie bij.

De prijs voor de bomen varieert en is afhankelijk van het aanbod ( goed of slecht perenjaar) en van het aantal bieders/kopers. Vaak wordt begonnen met: ” wie zet in op 5 euro?” De minimumprijs is 1 euro. De opbrengst gaat naar museumboerderij de Karstenhoeve. De gemiddelde opbrengst is rond de 2000 euro. De oogst van alle bomen wordt verkocht. Als er voor een perceel onvoldoende belangstelling is, wordt deze groter gemaakt en wordt het hele perceel desnoods voor 1 euro verkocht. Soms wordt een onverkoopbaar perceel opgekocht, welke door de voedselbank geplukt mogen worden.

Zaterdag 7 oktober ( perenplukdag) geldt er i.v.m. de verkeersveiligheid de hele zaterdag éénrichtingsverkeer op de Dokter Larijweg te Ruinerwold.
Rijrichting vanaf huisnummer 1 in oostelijke richting.

Perenpluk (1)APerenpluk (4)A