Veel nieuwe ideeën voor de ideepeer van Dorpsvisie 2.0

Afgelopen woensdag 19 april hield de dorpsbelangenvereniging Ruinerwold/Berghuizen haar jaarlijkse ledenvergadering. Naast de gebruikelijke agendapunten hebben we afscheid genomen van Annebett Oldenbanning-Slomp. Zij heeft zes jaar de financiën van onze vereniging behartigd en de voorzitter bedankte haar voor haar vele werk en ook voor haar overige bijdrages aan dorpsbelangen. Als nieuwe bestuursleden zijn Anne Marie Verkade-Diphoorn, Joke Telman en Danny Tanghe toegetreden tot het bestuur.  Wim Slomp blijft nog een jaar langer secretaris van dorpsbelangen.Tijdens deze ledenvergadering zijn onderstaande ideeën voorgedragen voor een dorpsvisie 2.0.

1)      Om Ruinerwold Energie Neutraal  te maken is Windenergie een optie.

2)      Ouderenbeleid, vergrijzing neemt toe, vraag naar woningen voor ouderen neemt toe.

3)      Bibliotheek voor Ruinerwold behouden.

4)      Leefbaar Berghuizen. Nu de basisschool dicht gaat moet dit dorp wel  leefbaar blijven.

5)      Ontsluiting en uitbreiding Industrieterrein Hoge Akkers.

6)      Inrichting van de voetbalvelden. Is kunstgras een optie?

7)      Wandel/fietspaden. Verbinding zoeken met omliggende dorpen voor het opzetten van een netwerk.

8)      Aanleg Fietspad Havelterweg.

9)      Voorzieningen/activiteiten voor de jeugd.

Zit uw idee er niet tussen en u vindt deze toch de moeite waard? Stuur deze dan naar info@dbvruinerwoldberghuizen.nl of drop hem in de ideepeer die bij dorpshuis Buddingehof staat (zie foto).

Dorpsbelangenvereniging Ruinerwold/Berghuizen

Volg ons ook op Facebook en Twitter

Dorpsbelangen

Bestuurslid van Dorpsbelangen