Verslag jaarvergadering Vrouwen van Nu

Opening: De voorzitter Lammy Stevens heet ons welkom en vertelt dat de gastsprekers nog komen Martha Hartlief en Erik Jan (blinde jongeman) met hond Bommel die een presentatie geven over KNGF “Geleidehonden” Dit is ons doel waar we doppen voor sparen! Jubilarissen Vrouwen van Nu Ruinerwold 60 jaar: H.Hauwlo; 55 jaar: A. Ridderman, G. de Boer, A. Echten, A. de Best, R. Hoving; 50 jaar: Zw. Benak (niet op de Foto), A. Everts, H. Oosting, R. Wesseling; 40 jaar: J. Koops, A. Meester, J. Reinds, H. Slomp, G.Dekker!

Bestuursverkiezing aftredend Geesje Prins-Thijn geen tegenkandidaten dus Willie Wiltinge- Steenbergen benoemd; aftredend/herkiesbaar Geesje Timmerman voor 3jaar benoemd.
Huldiging jubilarissen 15 personen: 60jaar: Hennie Hauwlo; 55 jaar: Aaltje Ridderman; Geesje de Boer; Alie Echten; Alie de Best; Roelie Hoving; 50 jaar: Zwaantje Benak(niet aanwezig); Anneke Everts; Roelie Wesseling; Hennie Oosting; 40 jaar: Jannie Koops; Annie Meester; Jannie Reinds; Harmke Slomp; Grietje Dekke.
Afscheid Geesje Prins: Op de tafels staan potjes met bloemen met een foto van Geesje; lied door bestuur met refreinzang van de zaal!; Cadeau: Glossyboek Geesje met een bos bloemen en een cadeaubon!

Na de Pauze: komen Martha en Erik Jan met hun presentatie: “geleidehonden”. Ze vertellen eerst wat ze zelf doen en daarna vertelt Erik Jan, hij heeft zijn hond Bommel mee, en Martha bedient de power point! Honden die vaak als geleidehonden worden gebruikt zijn: Duitse Herder; Labrador: Golden Retriever en Kruisingen hiervan. Voordat een hond geleidehond is komt er heel wat kijken en moet hij aan verschillende eisen voldoen, waarvoor hij naar school moet! Eerst komt hij in een puppy opvoedgezin, waar hij weer weggaat om naar school te gaan, het afscheid is altijd moeilijk maar je weet dat dit komt! Ze zitten 6 tot 8 mnd. op school en doen examen als ze 14-16 mnd. zijn. Je hebt blindengeleidehonden (buiten) en assistenthonden (binnen). Er zijn autisme geleide honden; buddy honden en buddy honden voor kinderen. Heel belangrijk is: gewoonte; herhaling en oefenen. Een geleide hond kost 35000 euro! Een geleide hond is een hond met missie! Vertrouwen; kameraad en steun! Als de hond zijn tuigje aan heeft mag je hem niet aaien! Martha vertelt hoe het gaatmet de inzameling van de doppen en de verwerking waar zowel Martha als Erik Jan zich voor in zetten! 20000 d-ton doppen voor een hond! KNGF Stichting Vrienden Doppenaktie Noord Nederland!
Wij blijven doppen sparen!

dinsdag 31 januari 2017 -Aanwezig 74 dames

Een zeer boeiende en indrukwekkende lezing! Voorzitter Lammy bedankt ze hiervoor!
Volgende bijeenkomst: maandag 20 februari Culturele Commissie